Første domme til Porsche-banden: Mere end seks års fængsel i alt til ”de små fisk”

Retssagen mod medlemmer af Porsche-banden fra Skive har tirsdag udløst årelange straffe til de tre første på anklagebænken.

De tre første domme er faldet til tre af medlemmerne fra den såkaldte Porsche-bande, der har huseret i og omkring Skive, hvor de har stået bag omfattende salg af kokain.

Nichlas Kamper Meejach Petersen er idømt tre år og tre måneders fængsel. Abolfazl Baqeri er idømt et år og seks måneders fængsel, mens Karsten Mouritsen Tang skal bag tremmer i to år og tre måneder.

De tre nu dømte mænd, der er i alderen 22-24 år, har stået for flere end 1250 handler med kokain fra februar 2019 til og med oktober samme år. Desuden er to af mændene også dømt for at have været i besiddelse af flere slags stoffer – nogle til eget forbrug, andre med henblik på overdragelse til andre personer.

De tre dømtes opgaver i forbindelse med den omfattende handel med kokain har bestået i at passe telefoner og sælge stoffet videre til køberne, mens fire andre menes at have haft mere bagmandslignende-roller.

Flere gange under retsmødet blev de tiltalte kaldt ”de små fisk” set i lyset af deres roller.

En stor politiaktion ledte til anholdelsen af en række af bandens medlemmer tilbage i november 2019.

Tilstod alt

Som ventet bød tirsdagens tre retsmøder ved Retten i Viborg på tilståelser fra de tre tiltalte.

- Det kan jeg ligesom ikke komme udenom, lød det fra én af de dømte mænd med henvisning til politiets beviser for handlerne.

Han forklarede, at han solgte for de fire bagmænd, fordi han skyldte penge. Han havde solgt mindst 595 gram kokain i mindst 600 handler. Han solgte stoffet via en telefon, som folk kunne ringe eller skrive til, hvis de ville købe kokain.

Adspurgt om han havde været bange for at fortælle, at det var de fire, han havde solgt for, svarede han.

- Både-og. Men der er jo så mange beviser for alt det, der er sket. Så jeg kan ikke komme udenom det.

Sagen behandles ved Retten i Viborg.
Sagen behandles ved Retten i Viborg.
Foto: Henrik Drivsholm, TV MIDTVEST

Ville ikke udpege bagmænd

Næste tiltalte erkendte også, at han havde været part i mindst 250 handler med 211 gram kokain. Han solgte også, fordi han manglede penge. Han ville dog ikke udtale sig om, hvem han havde solgt for.

- Det kan jeg ikke udtale mig om, lød svaret kort.

Han erkendte også at have overdraget mindst 600 gram hash til en anden person. Derudover stod han ved, at han havde været i besiddelse af kokain, der skulle sælges videre og 120 gram hash til eget forbrug.

En tog imod dommen – to udbad sig betænkningstid

Dagens sidste mand på anklagebænken erkendte ligeledes at have haft en forhandler-rolle. Han har stået bag mindst 400 handler med 381,5 gram kokain.

Desuden havde han også selv været i besiddelse af både hash, skunk og kokain – sidstnævnte med henblik på, at det skulle sælges videre.

Metoden med kokain-handlen var den samme, som den de to foregående beskrev med en telefon, han passede, som kunderne kunne kontakte. Heller ikke han havde dog lyst til at udtale sig om, hvem han arbejdede for.

- Det har jeg bare ikke lyst til, lød det i retten.

Én af de dømte modtog dommen, mens de to andre udbad sig betænkningstid til at overveje, om deres domme skal ankes til landsretten.

Det vides endnu ikke, hvornår de resterende fire anholdte medlemmer af Porsche-banden skal for retten.