Flygtning skifter nål og tråd ud med gummistøvler og køer

Første aftale om integrationsgrund-uddannelse i Viborg Kommune

Viborg Kommune har som en af landets første taget hul på de 2-årige grunduddannelsesforløb for flygtninge.  

27-årige Mohamad Allahham har skiftet livet som skrædder i Syrien ud med landsmandslære i Frederiks, og det passer ham rigtig godt.

- Jeg vil gerne arbejde og være landmand, siger Mohamad, mens han er optaget af malkningen på landmand Lars Kristensens ejendom ved Frederiks.

Der skal den 27-årige syrer være de kommende to år, som led i den elevaftale han har lavet med landmanden. Og allerede nu er Lars Kristensen svært tilfreds med sin nye elev.

- Han er en voldsomt motiveret medarbejder og altid i godt humør. Jeg tror ikke jeg har set ham have en dårlig dag. Tilmed er han knaldhamrende dygtig til sit arbejde, og det er jo bare en sidegevinst, siger Lars Kristensen.

For Mohamad har udskiftningen af nål og tråd med gummistøvler og køer da heller ikke været spor vanskelig.

- Jeg hjælper med at malke, og så skraber jeg og strør hø ud hos køerne, fortæller han om den daglige rytme på ejendomme, hvor han arbejder sammen med 11 andre medarbejdere.

Mohamad Allahhams elevplads er den første integrationsuddannelsesaftale i Viborg Kommune. Forløbet udspringer af den såkaldte treparts-aftale, som er lavet med arbejdsmarkedets parter for at sikre en bedre integration.

Ifølge Jette Fabian, der leder den tværgående jobkonsulentfunktion hos Jobcenter Viborg, er formålet bl.a. at sikre jobmuligheder til flygtninge.

- Det handler om, at de skal opkvalificeres, så de får bedre muligheder for at tage en erhvervsrettet uddannelse efterfølgende, siger Jette Fabian.

Derudover vil ordningen kunne hjælpe forskellige brancher, der har problemer med at rekruttere medarbejdere

-  Det her er en mulighed for at skaffe nye medarbejdere og samtidig hjælpe med at løfte en samfundsmæssig udfordring. I og med der kommer flere og flere flygtninge skal de ind og have en plads på arbejdsmarkedet, konstaterer Jette Fabian.

Den plads har Mohamad altså de kommende to år hos Lars Kristensen, der endnu ikke ved hvad der sker når aftalen løber ud.

- Det er jo spændende hvordan hans fremtid ser ud. Han har jo været igennem nogle ting som måske ikke er så spændende, så han skal også lige falde til og finde ud af om det er Danmark han skal være i, siger landmanden fra Frederiks.