Flere frygter tavlen: Nu vil Viborg Gymnasium give elever mod på matematik

Viborg Gymnasium har søgt om midler til at give flere elever mod til at være mere aktive i matematiktimerne.

Matematik kan både være fascinerende og skræmmende.

Nogle ser matematikkens kunst som noget af det mest simple og logiske i verden, mens det for andre kan give sved på banden og fugtige håndflader.

For at hjælpe den sidste af de to grupper forsøger Viborg Gymnasium nu at gøre noget, så flere kan få mod på matematik.

- Når man sidder i matematiktimen, er frygten for at blive valgt til at gå op til tavlen for at sige noget større end i de andre timer. Jeg håber ikke, at jeg skal sige noget, for hvad nu hvis jeg siger noget forkert?, siger Josefine Husum, der går i 3. G på Viborg Gymnasium.

De nervøse elever pointerer, at det kan være stressende, at der kun er ét rigtigt svar. For ved man ikke, hvilken formel man skal bruge, sidder man fast.

Nogle gemmer sig i timerne

Helt konkret har Viborg Gymnasium sammen med tre andre skoler lavet en ansøgning til Region Midtjyllands uddannelsespulje, hvor de søger midler til at udvikle undervisningen.

Gymnasiet har nemlig problemer med, at der er helt almindelige elever, som ikke lærer nok i timerne.

- I matematik kan der godt være nogle, der forsøger at gemme sig. Der kan godt være elever, der er svære at nå ind til, siger Lars Balle Johansen, der er matematiklærer på Viborg Gymnasium.

Undervisningsmetoderne skal blive bedre, og der skal eksperimenteres med eksempelvis virtuel teknologi, hvis Viborg Gymnasium får midlerne.

- Vi kan skabe nogle træningsrum, hvor man er sig selv og ikke har de andres blik på sig. Her kan man træne så meget, som det er nødvendigt, før man har lært det, man skal, fortæller rektor Lene Gade.

Ser frem til løsning

For eleverne kan det blive revolutionerende, hvis der kommer en måde, hvor de kan komme af med deres nervøsitet i matematiktimerne.

Det forudser Michelle Thomsen, som ligesom Josefine Husum også går i 3. G på Viborg Gymnasium.

- Når vi har fået startet det her op, er der flere, der kommer til at vælge matematik på A-niveau, for så tør de, fordi de ved, at der bliver lagt ekstra støtte på for dem, der har svært ved det, siger hun.

Hvis Viborg Gymnasium får støtte af Region Midtjylland til at gennemføre projektet, som hedder Mod på matematik, skal det i første omgang løbe fra 1. september 2021 til 1. juni 2023. 

Gymnasieelever er bange for parabler og tabeller. Viborg Gymnasium forsøger nu at indgyde de unge mere matematikmod.

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Uddannelse.