Fiskene tager Tange-trappen

I de seneste to måneder har 4500 fisk over 25 cm’s længde passeret fisketrappen ved Tangeværket. Det er det hidtil højeste tal i de fem år, fisketælleren ved Tangeværket har været i drift

Flere og flere af fiskene i Gudenåen tager fisketrappen ved Tangeværket. Det dokumenteres af den automatiske fisketæller, der er opstillet ved vandkraftværket, og som registrerer, hver gang en fisk over 25 centimeters længde passerer op eller ned gennem fisketrappen.- Inden for de seneste to måneder har cirka 4500 fisk over 25 cm passeret trappen. Det er det største antal i de fem år, fisketælleren har været i drift, oplyser ferskvandsbiolog, PhD, Christian Dieperink, som står bag undersøgelsen.

Ud over de nævnte 4500 optalte fisk er fisketrappen i samme periode blevet passeret af yderligere flere tusinde fisk, som er under 25 cm lange og derfor ikke har kunnet registreres af fisketælleren.

Bent Kornbek, der er formand for Gudenaacentralen, glæder sig den øgede trafik på fisketrappen. - Det vidner om, at fisketrappen fungerer, og at tingene udvikler sig i den rigtige retning med hensyn til fiskebestanden og fiskenes vandring i Gudenåen. Den positive udvikling bekræftes også af Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, der i de seneste to år har haft tilladelse til at fange moderfisk til opdræt i fisketrappen – og har gjort det med stor succes, siger Bent Kornbek.

Laks på 97 centimeter

Tælleren ved Tangeværket kan ikke skelne fiskearterne fra hinanden – kun fiskenes størrelse og retning. Det er især fisk under 45 cm, som er blevet registreret i dette forår. Den største fisk, der har passeret trappen, var 97 centimeter lang. Fisken - formentlig en laks – passerede fisketrappen tidligt om morgenen den 20. maj. Fisketælleren har tidligere registreret flere endnu større fisk over 100 cm’s længde. Rekorden blandt de registrerede fisk har en hanlaks på 130 cm, som passerede fisketrappen i efteråret 2005. I dette forår har fremgangen for større fisk dog ikke været så markant som for mindre fisk. Dette tyder på, at det ikke er laksefisk, men karpefisk, som er gået frem. Det kan bl.a. dreje sig om rimten, der oprindelig er en østdansk fiskeart, og som første gang blev registreret i Gudenåen i 1990’erne. Rimten, der gerne foretager lange vandringer mellem å og fjord, har siden spredt sig meget i Gudenåens hovedløb. Fiskens fortsatte spredning kan være årsag til den større vandreaktivitet ad fisketrappen ved Tangeværket.

Hellere op end ned

Tællingerne viser, at dobbelt så mange fisk vandrer op ad trappen – altså imod strømmen - som ned ad den. Et mønster, der har været konstant gennem alle de fem år, fisketælleren har været i drift. - Vi har ingen eksakt viden om, hvorfor det forholder sig sådan. Men det kan skyldes, at fiskene under nedvandring har flere alternativer at vælge imellem. Ud over at tage fisketrappen kan de mindste fisk også vælge at vandre gennem ungfiskeslusen, der starter umiddelbart foran turbinerne, siger Christian Dieperink.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.