Er mink sortseere?

Ph.d.-studerende Pernille Svendsen er igang med at kortlægge minks psyke. Ser de glasset som halvfuldt eller halvtomt?

De små pelsdyr skal vælge om de vil have en godbid eller undgå en straf. Det gør de ved at vælge hvilken knap de vil trykke på, når der lyder en bestemt lyd. Det skal gerne gøre forskere på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum klogere på om mink er optimistiske eller sortseere.

Mink der vælger at undgå straf betragtes som pessimister, mens mink der vælger godbidden, bliver betragtet som optimistisk.

Ved at ændre dyrets forhold, f.eks ved at give minken et større bur, håber man at kunne kortlægge dyrets velfærd ved forskellige forhold. Skifter den knap når den får et større bur?

TV/MIDTVESTs reporter, Pauli Vendelbo, har besøgt Pernille Svendsen i Foulum:

 

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.