Energinet udvider: Statslige arbejdspladser på vej til Viborg

Energinet har købt HMN Naturgas. Hovedsædet for det nye selskab skal ligge i Viborg, hvor antallet af medarbejdere vil stige med cirka 80.

Energinet og HMN Naturgas har i dag underskrevet en aftale, der betyder, at Energinet senest 1. april 2019 overtager HMN GasNet og dermed gasdistributionsnettet i Nord- og Midtjylland, i hovedstadsområdet samt i Nordsjælland. Prisen lyder på 1,809 milliarder kroner. 

Energinet køber med handlen også HMN GasNets domiciler i Søborg og Viborg. Og regeringen har med sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser besluttet, at hovedsædet for et samlet gasdistributionsselskab skal ligge i Viborg. Det glæder Viborgs tidligere borgmester Torsten Nielsen (Kons.), der  som bestyrelsesmedlem i HMN Naturgas har været med til forhandlingerne om salget.

Millionbeløb på vej til kommunekassen

Torsten Nielsen vurderer, at det vil betyde, at antallet af medarbejdere i Viborg vil vokse fra i dag 125 til cirka 200.  

- Dertil kommer, at salget vil indbringe Viborg Kommune et pænt millionbeløb. Viborg Kommune ejer 6,4 procent af HMN Naturgas, og det betyder en indtægt på knap 100 millioner kroner. Dog skal staten have 40 procent, hvis kommunen vælger at få beløbet udbetalt på én gang – eller 20 procent, hvis beløbet bliver udbetalt over 10 år, fortæller Torsten Nielsen til TV MIDTVEST. 

Det betyder i runde tal, at Viborg vil kunne få cirka 10 millioner mere i kommunekassen hvert år de næste 10 år.

De fleste midt og vestjyske kommuner ejer en andel af gasselskabet, typisk 1-2 procent, og de kan altså også se frem til en millionindtægt i forbindelse med salget.

Samlet statsligt selskab

Handlen sker, fordi regeringen ønsker at samle og effektivisere det danske gasdistributionsnet, og Energinet købte i 2016 på statens vegne gasdistributionsnettet i det sydlige Jylland og på Syd- og Vestsjælland af DONG Energy (Ørsted). I marts i år købte Energinet ledningsnettet på Fyn af NGF Nature Energy Distribution A/S. De to selskaber er nu samlet i Energinets datterselskab Dansk Gas Distribution A/S.

- Med den tredje handel byder vi HMN og de mange dygtige medarbejdere velkommen i Energinet. Alle de store danske gasdistributionsselskaber er nu samlet, og et stort skridt er dermed taget mod at opfylde regeringens ønske om ét samlet statsligt selskab. Det vil betyde effektivisering til gavn for forbrugerne. Samtidig vil det skabe bedre muligheder for at gennemføre en strategi på gasområdet, der kan understøtte omstillingen til bæredygtig energi, siger Lars Barfoed, bestyrelsesformand i Energinet.