Embedsmænd pendler til udflyttede job frem for at flytte med

Over halvdelen af de ansatte i Nævnenes Hus i Viborg pendler mindst en time hver dag.

I oktober 2015 fremlagde regeringen første gang sine planer om at flytte statslige arbejdspladser ud af hovedstadsområdet.

Hvis målet var, at ansatte i de udflyttede styrelser skulle flytte med arbejdspladserne, tyder noget på, at det som minimum ikke er lykkes alle steder.

De tre fagforeninger Djøf, Ingeniørforeningen og Magisterforeningen har bedt konsulentfirmaet Rambøll analysere fire af de styrelser, der er blevet flyttet ud af hovedstadsområdet.

Rapporten er ikke repræsentativ for alle udflytninger og kan derfor ikke kopieres en til en til andre styrelser. Formålet er dog at finde erfaringer, der bruges ved fremtidige udflytninger.

Alle tre fagforeninger har udtrykt skepsis over for planerne om udflytning. Og Rambølls rapport giver dem umiddelbart ny ammunition.

En af rapportens delkonklusioner er, at mange af de nyansatte i styrelserne ikke bor i lokalområdet men i stedet pendler til jobbet. Et eksempel der gives er fra det oprettede Nævnenes Hus i Viborg.

Her viser en opgørelse, at 53 procent bruger mindst en time på at pendle til arbejde. Slår man op på Googles rejsevejledning tager det cirka en times kørsel fra både Aalborg og Aarhus til Viborg.

- Det tyder således på, at styrelsens medarbejdere både er bosat omkring Viborg men også i de større omkringliggende byer som Aarhus og Aalborg, skriver Rambøll.

Der er ikke tal for de tre andre styrelser, men som generel konklusion skriver Rambøll:

- De nyansatte har i nogen grad tilknytning til lokalområdet, men mange pendler fra de største byer.

Rapporten behandler flytningen af Statens Administration til Hjørring, Nævnenes Hus til Viborg, Landbrugsstyrelsen til Augustenborg og Geodatastyrelsen til Aalborg.

De fire udflytninger har også medført, at "meget få ledere er flyttet med styrelsen", samt at erfarne medarbejdere som følge af udflytningen er blevet erstattet af nyuddannede.

Derudover kan rapporten konstatere et fald i produktivitet og lavere serviceniveau.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Erhverv.