Dropper anklagen mod Kristian Pihl

Efterforskningen i sagen om Kristian Pihl Lorentzens partistøtte stoppes.

Midt- og Vestjyllands Politi stopper efterforskningen i sagen om Kristian Pihl Lorentzen, efter politiet den 8. december modtog en anmeldelse om, at Venstre-politikeren havde overtrådt partistøtteloven i forbindelse med valgkampen i 2011.

Politiets efterforskning har vist, at Venstres opstillingskreds Viborg Øst modtog et bidrag på 250.000 kr. fra Viborgegnens Erhvervslaug ved valgkampen tilbage 2011.

- Beløbet, der var øremærket Kristian Pihl Lorentzens valgkamp, fremgik tydeligt af kredsens regnskab for 2011, siger politiets specialanklager Annette Nørby.

Derimod fremgik beløbet ikke af kredsens ansøgning til Regionen om støtte i henhold til partistøtteloven. Anklageren mener, at der kan være tale om en overtrædelse af partistøtteloven, fordi ansøgningen skulle have indeholdt oplysninger om private bidrag over 20.000 kr.

Forholdet er forældet

- Det fremgår af sagen, at erklæringen blev sendt til Regionen den 1. februar 2012. Dermed var et eventuelt strafansvar for urigtige og mangelfulde oplysninger forældet den 1. februar 2014. Forholdet var dermed strafferetligt forældet, før politiet modtog anmeldelsen", udtaler specialanklager Annette Nørby fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Anklagemyndigheden gør opmærksom på, at et eventuelt strafansvar for overtrædelse af partistøtteloven ikke vil påhvile Kristian Pihl Lorentzen personligt - men derimod partiorganisationen.


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Politik.