Brandkadetterne er en succes

- Hvis man er på vej i en lidt skæv retning, kan man nå at blive rettet ind, siger beredskabsdirektør.

Siden 2014 har børn og unge mellem 10 og 18 år kunnet uddanne sig til brandkadetter - et 24 ugers langt forløb, der skal give deltagerne nogle succesoplevelser og dermed en fornyet tro på sig selv.

Og indsatsen har vist sig at være en succes, hvis man spørger Klavs V. Hebsgaard, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand & Redning.

- Vi er med til at give de unge mennesker et godt og fornuftigt indhold i deres hverdag. Vi giver dem nogle aktiviteter og nogle rollemodeller i brandfolkene. Så hvis man er på vej i en lidt skæv retning, kan man nå at blive rettet ind, siger han.

Projektet henvender sig blandt andet til unge med - som det formuleres - specielle udfordringer, og ifølge Brandkadet Danmark viser det sig, at uddannelsen får flere af de unge til at afslutte folkeskolen.

En analyse har regnet på den samfundsøkonomiske værdi af brandkadetterne. Over en femårig periode genererer projektet en gevinst på over 28 millioner kroner.

På landsplan bliver der i år uddannet 199 brandkadetter. Man kan tage uddannelsen i 10 kommuner - blandt andre Viborg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Herning.

- Vi er med til at give de unge mennesker et godt og fornuftigt indhold i deres hverdag, siger beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard.
- Vi er med til at give de unge mennesker et godt og fornuftigt indhold i deres hverdag, siger beredskabsdirektør Klaus V. Hebsgaard.
Foto: Henrik Birkbak, TV MIDTVEST