Bæveren har indtaget Viborg

Den store gnaver har fældet træer hos flere private lodsejere ved Vedsø (arkivfoto).

De bævere, der i 1999 blev sat ud i Klosterheden mellem Lemvig og Holstebro, indtager en stadig større del af Jylland.

Naturstyrelsen har nu fundet spor af bævere i Vedsø syd for Viborg - omkring 80 kilometer fra Klosterheden. Fundet er bemærkelsesværdigt, fordi der ikke er nogen vandløb, der direkte forbinder Viborg-søen med Klosterheden.

- Det er noget af en eventyrlyst, bæveren eller bæverne har vist. Det vil være meget overraskende, hvis den er gået over land. Derfor må den have taget en stor tur over Limfjorden og Hjarbæk Fjord for at komme til Vedsø, siger vildtkonsulent i Naturstyrelsen, Sandor Hestbæk Markus.

Det er flere fældede træer hos først og fremmest private lodsejere, der har overbevist Naturstyrelsen om, at bæverne nu er nået til Viborg.

Der blev oprindeligt udsat 18 bævere i Klosterheden, og bestanden er siden vokset til 165 dyr.

Der er tidligere set bævere i Husby Sø, Skjern Å og Holme Å i Sydjylland.

Bæverne blev oprindeligt udsat i Klosterheden - og skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen Vestjylland siger, at det er "helt efter bogen", at gnaverne nu har bredt sig til Viborg:

Thomas Borup Svendsen

Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Natur.