Bach Gruppens parkeringskældre får hård kritik i nye notater

Rambøll havde ikke det fulde materiale til rådighed, da notaterne blev lavet, lyder reaktionen fra Bach Gruppens juridiske direktør.

Konsulentvirksomheden Rambøll retter en hård kritik af to parkeringskældre, som Bach Gruppen har opført i Viborg.

Det sker i to notater, som Viborg Kommune bestilte, efter at der var sået tvivl om holdbarheden af betonen i de to kældre.

TV MIDTVEST har fået aktindsigt i notaterne, der konkluderer, at der er ikke umiddelbart er fare for sammenstyrtning, men samtidig peger på en række kritisable forhold. 

Om parkeringskælderen ved Møgelparken skriver Rambøll, at der vurderes at være "risiko for en kontinuerlig svækkelse af bygningens bæreevne og stabilitet i takt med revneudvikling, gennemsivning af vand og korrodering af armering".

Notatet peger også på problemer med dokumentationen. Det bør sikres, at kælderen lever op til bygningsreglementets krav til bærende og stabiliserende konstruktioner, hedder det.

- Med den nuværende statiske dokumentation – bestående af statiske beregninger og konstruktionstegninger på projektforslagsstadie – foreligger der ikke en retvisende, konsistent og kontrolleret statisk dokumentation, der dokumenterer, at bygningen har den fornødne bæreevne, lyder det i notatets konklusion.

Mangelfuld og fejlbehæftet dokumentation

Mangelfuld dokumentation er ifølge Rambøll også et problem i parkeringskælderen på Vilhelm Ehlerts Allé.

Konsulentfirmaet betegner dokumentationen som uoverskuelig og flere steder mangelfuld og fejlbehæftet.

- Der er flere steder konstateret uoverensstemmelser mellem det i beregningerne forudsatte og det udførte, hvilket umiddelbart er bekymrende. Der er bl.a. forudsat bærende søjler under flere vægge, som på tidspunktet for besigtigelsen enten ikke var udført eller ikke havde fundament under sig. Det har resulteret i, at der flere steder var opsat midlertidige rørstøtter. På denne baggrund må det konkluderes, at byggeriets sikkerhed ikke lever op til normens krav, før end det udførte er bragt i overensstemmelse med beregningerne, skriver Rambøll i notatet.

Johannes Vesterby (V), der er formand er Viborg Kommunes tekniske udvalg, siger, at kommunen nu vil nærstudere de to notater og herefter afgøre, hvilke konsekvenser de skal have.

- Nu pågår der en udredning af, hvor meget af det her drejer sig om manglende dokumentation - og hvor meget der måske skal udbedres fysisk, siger han.

Martin Rasmussen, der er juridisk direktør i Bach Gruppen, siger til TV MIDTVEST, at selskabet har "noteret sig notaternes konklusion til det videre forløb".

Han peger dog samtidig på, at Rambøll ikke havde det fulde materiale til rådighed.

- Nogle ganske få dage efter at notatet var lavet, er der sendt, hvad der svarer til et ringbind med materiale. Men det er et ganske udmærket sted at starte, og så tager vi den derfra. Vi finder det en lille smule specielt, at vi skal redegøre for en bygning, der ikke er færdig, men det tager vi med. Vi er i en situation, hvor vi kan blive spurgt om noget ekstraordinært, og det er vi ikke afvisende overfor. Vi går ind i en positiv dialog, siger Martin Rasmussen.

Bach Gruppen har på det seneste trukket masser af overskrifter i pressen - ikke mindst efter at der er dokumenteret store problemer bæreevnen i den beton, der udgør fundamentet til et højhus, som koncernen opfører i København. Det er en sag, der senest har været beskrevet i TV2-programmet Operation X.