Ambitiøs plan i Viborg: Vil genbruge 50 procent af affaldet

Fremover skal borgerne i Viborg midtby aflevere og sortere deres affald ved 17 nye miljøstationer.

01:07

I Viborg indfører man en ny affaldsordning for at hjælpe skraldemændenes arbejdsmiljø og naturen.

Borgerne i Viborg midtby skal vænne sig til en ny måde af sortere affald på.

Kommunen gør klar til at indføre en ny fælles affaldsordning, som blandt andet betyder, at der i midtbyen kommer 17 nye miljøstationer, hvor borgerne skal aflevere deres affald. De skal altså ikke længere smide skraldet i egne affaldscontainere.

De nye affaldscontainere erstatter dermed de affaldssække og mini-containere, der i dag står ude ved de enkelte husstande. Affaldet skal så sorteres i fire forskellige kategorier: Restaffald, grønt køkkenaffald, papir og en blandet kategori til metal, glas og plast.

Og formanden for kommunens klima- og miljøudvalg, Mads Panny (A), glæder sig til at få sat mere skub i affaldssorteringen.

- Lige nu genanvender vi kun 30 procent af ressourcerne i Viborg Kommune. Og det skulle gerne op på 50 procent i 2021, siger han.

Der er dog også en anden grund til, at kommunen flytter opbevaringen af affaldet væk fra de enkelte husstande. De gamle snørklede veje med brosten gør nemlig arbejdet besværligt for renovationsmedarbejderne, og det resulteret i, at kommunen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet.

Eksternt link: Læs mere om den nye affaldssortering her.