Alvorlige fejl i sikkerheden på Blåkærgård

Arbejdstilsynet gav i februar et strakpåbud til bostedet Blåkærgård på grund af alvorlige fejl i sikkerheden.

Fire år efter drabet på socialpædagogen Judy Meiniche Simonsen får det socialpsykiatriske bosted Blåkærgård et strakpåbud af Arbejdstilsynet efter et uanmeldt kontrolbesøg den 22. februar.

- Når vi giver et strakspåbud omkring voldsrisikoen, så er det fordi, der er en betydelig fare. Det betyder også, at man skal reagere med det samme, siger tilsynschef i Tilsynscenter Nord, Thomas Nygaard.

TV MIDTVEST har fået aktindsigt i tilsynsrapporten. Af den fremgår to hændelser, hvor praktikanter arbejder alene med beboere, der bliver ophidsede og udadreagerende. I det ene tilfælde forsøger den psykisk pressede praktikant at få kontakt til Blåkærgård først med sin mobiltelefon, men opkaldet kommer ikke igennem. Derefter trykker han på sin GPS-alarm, men ingen reagerer på alarmopkaldet.

I begge tilfælde lykkes det for praktikanterne at komme ud af situationerne uden, at det ender i fysisk vold. Af tilsynsrapporten fremgår det, at de begge er under psysisk pres under og efter situationerne.

Arbejdede alene mod reglerne

Hos Region Midtjylland, der driver bostedet, erkender man, at der er begået fejl.

- Det er ikke efter bogen. Vi har en gældende regel, der hedder, at specielt de studerende de må ikke arbejde alene, siger Områdeleder for Specialområdet Socialpsykiatri Voksne, Heinz jacob.

Han forklarer, at der i det ene tilfælde var givet tilladelse til at praktikanten tog alene på indkøbstur med en beboer. Men at det i det andet tilfælde, hvor praktikanten gik alene i skoven med en beboer, var praktikantens egen beslutning.

- Vi må erkende, at vi har det sikkerhedsmæssige brist og påtage os det ledelsesmæssige ansvar og sige, at det var ikke godt nok. Det er også derfor, at fokus nu er på, at vi får formidlet det budskab godt nok, siger Heinz Jacob.

Alarmen blev ikke besvaret

Også omkring hændelsen med alarmen erkender områdelederen, at der har været en brist i sikkerheden. han kan ikke svare præcis på, hvorfor telefonen ikke gik igennem til Blåkærgård, eller hvordan alarmopkaldet fra praktikantens GPS-alarm ikke blev besvaret.

-Det illustrer jo også, hvor såbare vi kan være, når vi bygger nogle ting på teknik. Vi har ekstra bekostet, at få etableret en telemast herude, for netop at have en god dækning på vores område. Der har så været nogle svigt, det har vi så også fået arbejdet på, siger Heinz Jacob.

- Gør I nok?

- Hvis jeg skal kigge i det konkrete bakspejl, så må jeg sige, nej det har vi ikke gjort, fordi der var et elelr andet, der ikke virkede, men det er så det, vi tager ved lære af, siger han.  

Hård kritik fra faglige organisationer

Strakspåbudet kommer få uger efter det femte drab på en ansat i socialpsykiatrien, som skete på en ansat på bostedet Lindegården ved Roskilde den 26. marts,  siden drabet på Judy Meiniche Simonsen i 2012 netop på Blåkærgård. Både hos FOA og hos Socailpædagogernes Landsforbund møder fejlene hård kritik.

- Det er et tegn på, at man ikke har styr på procedurerne, på sikkerheden, på strukturen, organisationen. Og det er ganske alarmerende, siger kredsformand hos Socialpædagogernes Landsforbund i Herning, Peter Sandkvist.

- Det er meget bekymrende. Nu har vi jo haft et drab på den institution tidligere. Vi ved at alene-arbejde spillede en rigtig voldsom rolle, og vi ved, det er en generelt problem på bostederne med alene-arbejde og vold, så den er helt gal, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

 Strakpåbudet har ikke fået Blåkærgård til at ændre regler eller procedurer. Heinz Jacob fortæller, at der har været afholdt møder med parsonalegruppen, hvor påbudet har været drøftet, og hvor reglerne er blevet indskærpet.

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Sundhed.