Aldersintegreret undervisning bekymrer Viborg Lærerforening

På Karup Skole har de indført aldersintegreret undervisning for elever i 0. til 6. klasse. Men den undervisningsform er bekymrende, mener Viborg Lærerforening.

Flere folkeskoler er så pressede på økonomien, at de er nødt til at tænke alternativt. Derfor er aldersintegreret undervisning nu en del af hverdagen for skoleelever - senest på Karup Skole.
Her bliver elever i 0. til 6. klasse undervist sammen.

- Vi har brug for at have mere fleksibilitet, og vi har brug for at kunne sætte ekstra hænder ind i vores klasser og ind i vores undervisning, og det kunne vi ikke tidligere, hvor vi havde klassestørrelser, som typisk lå  på 17-18 børn per klasse, siger Thomas Smidt, skoleleder, Karup Skole.

Derfor blev løsningen at lave aldersintegrerede hold på cirka 24 elever. Det betyder nye udfordringer for lærerne.

- Nogen af børnene kender ikke alfabetet mens andre nemt kan finde ud af at skrive. Så det er et meget spredt fagligt niveau, siger Astrid Melhedegaard, lærer, Karup Skole.

Aldersintegreret undervisning er nødvenidigt for at overleve
Karup Skole er, ligesom mange andre skoler, presset både på økonomien og af et lavt fødselstal.

- Hvis vi skal lykkes med at lave en god skole herude i Karup, så var vi nødt til at gøre noget andet, end det vi allerede gjorde. Der er ikke noget, der er sparet, men vi har frigjort nogle ressourcer, siger Thomas Smidt, skoleleder, Karup Skole.

Ressourcerne vil skolen blandt andet bruge på faghold med færre elever og en øget inklusionsindsats. Alligevel bekymrer udviklingen Viborg Lærekreds.

- Det er altid godt at få flere hænder, men jeg er bare ikke sikker på, at det er det, der faktisk bliver tilfældet her. Det her er bare endnu en skruetvinge, hvor man bliver tvunget til at tænke økonomi fremfor pædagogik, siger Jeanette Winther, Formand for Viborg Lærerkreds.

Også blandt lærerne i Karup skaber den nye løsning bekymringer.

- Jeg har da bekymringer for, om man får grebet børnene der hvor de er, og om man rent fagligt får dem igennem de mål, de nu skal, siger Astrid Melhedegaard, lærer, Karup Skole.

Ingen forskning på området
Mens lærerne på Karup Skole alligevel trodser bekymringerne og bakker op om den aldersintegrerede undervisning, så er der ifølge lærerforeningen inden forskning, der gør det samme.

- Tvært imod så har det faktisk negative effekter på skoleresultaterne og negative betydning for trivslen, siger Jeanette Winther, Formand for Viborg Lærerkreds.

Men at der ikke er forskning, som bakker op om den undervisningsfor, de har valgt at bruge i Karup, bekymrer ikke skolelederen.

- Der er heller ikke nødvendigvis en masse forskning, der viser at den måde, vi har drevet skole på de seneste mange årtier, det er den bedste. Jeg tror ikke der findes en skoleform, der passer til alle børn, siger Thomas Smidt, skoleleder, Karup Skole.

Også Ulbjerg Skole i Viborg har indført integreret undervisning.
 

Karup Skole har indført aldersintegreret undervisning. Lærerforeningen er bekymret for pædagogikken.

 


Læs flere artikler fra Viborg eller i kategorien Uddannelse.