Leder af vindmølleprojekt: - Det kan kun være en fordel

I Sindrup skal ni gamle vindmøller rives ned og seks nye sættes op. Det kritiserede vindmølleprojekt er et tegn på, hvordan fremtiden er.

Ni gamle vindmøller skal sendes på pension, mens seks nye vindmøller skal sættes op. Det er målet med Vindmølleprojektet Sindrup. 

Det har blandt de lokale mødt meget kritik, men for lederen af Vindmølleprojektet Sindrup er det svært at se de negative sider ved projektet. 

- Jeg tænker kun, at det kan være en fordel. Du kan se rundt i landskabet, der er der mange mindre møller. Dem vil vi tage en del ned af, for at få nogle større og mere effektive møller op, siger projektmageren Søren Nikolajsen. 

I Danmark har vi lige nu 4200 landvindmøller, men et svar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fortæller, at 890 nye, moderne vindmøller vil kunne producere den samme energi. 

For Jens Joel, der er klima- og energiordfører for Socialdemokraterne, er det en indikator af, at der er en fremtid for landvindmøller, og at det bliver nemmere at tage hensyn til naboer. 

- I fremtiden vil vi kunne have færre møller, få den samme effekt. Det betyder, at man kan tage mere hensyn til naboer, og have mere afstand mellem møllerne, siger Jens Joel. 

Potentialet for landvindmøllerne er stort, men det får ikke direktøren fra Dansk Vindmølleforening til at ændre mening. 

- Det vi siger er, at vi skal have mere fokus på, hvordan vi udnytter den eksisterende kapacitet optimalt i stedet for at give incitamenter til at flytte et produktionsapparat, der producerer den billigste energi, hurtigere end nødvendigt, og før de behøver at blive udskiftet, siger Christian Kjær. 

Projektmageren fra Vindmølleprojektet Sindrup mener, at de moderne møllers fordele vejer langt tungere end ulemperne. 

- De møller, de laver i dag, er meget støjoptimerede, så der kommer ikke mange gener derfra, og de roterer langsomt, så derfor mener jeg ikke, at de er særligt forstyrrende, siger Søren Nikolajsen.