Aggersundbroen nattelukker

Reparationer på Aggersundbroen betyder, at broen i en periode vil være nattelukket for al trafik.

Nattetrafikken bliver i en periode indstillet på Aggersundbroen. Grunden til det er, at Vejdirektoratet er at Vejdirektoratet er gået i gang med et projekt, der skal sikre Aggersundbroen mod at blive alvorligt skadet af store skibe, der kommer ud af kurs og sejler ind i pillerne omkring klapfaget.

Det sidste og kommende arbejde i forbindelse med skibsstødssikringen består i at udlægge cirka 12.000 m³ sten omkring bropillerne. Stensikringen skal forhindre fremtidig erosion af fjordbunden omkring bropillerne.   
Når stenene imellem de to broklapper skal udlægges, er broklapperne nødt til at stå åbne for at der er plads til fartøjet som skal udføre arbejdet.   Arbejdet er planlagt til at foregå om natten for at genere så få trafikanter som muligt.   

Aggersundbroen vil være lukket for al nattetrafik i perioden den 15. august til 8. september i tidsrummet 00.05-05.00.


Læs flere artikler fra Vesthimmerland eller i kategorien Trafik.