Ulven har været her længe

Forsker fra Aarhus vurderer, at Thy-ulven ikke var den første danske ulv.

Den ulv, der i 2012 blev fundet død i Hanstholm Vildtreservat, var formentlig ikke den første ulv i Danmark i 200 år.

Det vurderer seniorforsker ved Institute for Biosciense ved Aarhus Universitet, Liselotte Wesley Andersen.

- Efter at vi påviste, at der var en ulv i Thy, fik vi mange indberetninger fra folk, der har set ulve i 2007 og 2008. De har bare ikke villet sige noget. Så jo jeg tror, at der har været ulve i længere tid, end vi lige har været opmærksomme på, siger Liselotte Wesley Andersen.

Forskerne i Aarhus har netop offentliggjort resultatet af nye DNA-prøver fra Jylland, og de viser, at der er langt flere ulve, end man hidtil havde regnet med. Tidligere kunne man påvise spor fra tre ulve - nu ved man med sikkerhed, at der har været 11 ulve.

Liselotte Wesley Andersen blander sig ikke i debatten om for eller imod ulve i Danmark. Men hun understreger, at der er god plads til den nye danske dyreart.

- Der bliver skudt 80.000 rådyr om året, så der er masser af føde til ulven - og dermed også plads til mange dyr.

Forskerne har blandt andet fundet DNA fra ulve i Gludsted, Haderup, Ulfborg, Ålbæk i Salling og ved Hald Sø.

Eksternt link: Se rapporten om DNA-spor fra ulve

Interview med seniorforsker Liselotte Wesley Andersen:


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.