Ingen kompensation for ulveangreb

Miljøministeren vil ikke oprette fond, som på statens regning erstatter husdyr, der er bleve ofre for ulve.

Landmænd må se langt efter kompensation for ulveangreb. Miljøminister Ida Auken afviser at  oprette en fond, som på statens regning erstatter husdyr, der er blevet ofre for ulve.

Landmænd rapporterer om angreb på deres dyr, mens eksperter undersøger dna-spor, der får pilen til at pege på ulve som gerningsmænd.

Og det er især får, som har lidt under, at Danmark har fået besøg af ulvene. Men fåreavlere og ejere af andre husdyr må se langt efter en økonomisk erstatning fra staten, hvis en ulv har været på besøg. Det gør miljøminister Ida Auken (SF) klart.

- I Danmark betragtes vildtet som sit eget. Det vil sige, at ingen er erstatningsansvarlig for de skader, det måtte forvolde.

- Derfor er der ingen aktuelle planer om at oprette en fond, som erstatter husdyr, der er blevet dræbt af ulve, skriver Ida Auken i et svar til Venstres folketingsmedlem Thomas Danielsen.

Venstrepolitikeren havde spurgt ministeren om, hvorvidt staten skal finansiere en fond til fordel for uheldige dyreejere, sådan som Danmarks Naturfredningsforening foreslog i sidste måned.

Her lagde foreningen op til, at staten skulle yde erstatning, hvis ulve tog dyr fra en indhegning.

Det skulle sikre, at landmændene sætter de nødvendige el-hegn op for at beskytte husdyrene, men omvendt får kompensation, hvis ulven alligevel har været på rov.

Forslaget kom efter, at en jysk landmand mistede flere får til et rovdyr, som mistænkes for at være en ulv. Men Ida Auken vil hellere hjælpe på andre måder.

- I den konkrete sag, hvor en landmand har fået dræbt et antal får af en formodet ulv, har Naturstyrelsen med henblik på erfaringsopsamling ydet assistance. Blandt andet med hjælp til opsætning af hegn, skriver miljøministeren.

Ida Auken henviser samtidig til, at Vildtforvaltningsrådet er blevet bedt om at drøfte ulve-spørgsmålet på et kommende møde. Hun vil herefter modtage rådets anbefalinger på området.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.