Ida Auken vil have en ulve-plan

Miljøminister Ida Auken siger i dag, at der skal laves en egentlig forvaltningsplan for ulve i Danmark.

Efter en uge med ophedet debat om ulvens tilbagevenden i den danske natur, kommer Miljøminister, Ida Auken, i dag på banen og efterlyser en handleplan for ulven. 

- Det er utroligt glædeligt, at vi har ulven tilbage i Danmark. Nu skal vi sikre os, at vores forhold til ulven ikke bliver ødelagt af, at vi har mange forskellige interesser. Derfor skal vi sætte os sammen og finde en fælles plan for, hvordan Danmark bliver et godt land for ulve, og hvordan ulve bliver et godt dyr for Danmark, siger miljøminister Ida Auken.

Hun har derfor bedt Vildtforvaltningsrådet hurtigst muligt komme med et bud på, hvordan en konkret forvaltningsplan for ulve kan se ud. Frem mod det kommende møde i rådet den 22. marts vil Naturstyrelsen undersøge, hvilke erfaringer man har gjort i Tyskland og Sverige for at få en fredelig sameksistens med ulvene - herunder en redegørelse for de ordninger om erstatning for skader forvoldt af ulve, som man har i Sverige og enkelte tyske delstater.

Vildtforvaltningsrådet er sammensat af en lang række organisationer inden for natur, jagt og jordbrug. Derfor repræsenterer rådet også alle de holdninger, der i disse dage kommer i den offentlige debat.

Samtidig med kravet om en samlet plan er der formentlig en ulv på spil i Midtjylland, hvor den gør nogle af udfordringerne ved ulve meget konkrete for en enkelt fåreavler. Han har efter tre angreb fra en mulig ulv mistet 20 får.

Ida Auken har derfor nu bedt Naturstyrelsen om at give den pågældende fåreavler assistance med at ulvesikre sine får.

- Jeg kan se, at Danmarks Naturfredningsforening nu forsøger at få fat i nogle tyske hegn, som kan hjælpe fåreavlerne i Midtjylland. Det er et stærkt initiativ, som Naturstyrelsen vil hjælpe med i denne pludseligt opståede situation. Vi kan lige så godt komme i gang med at lære, hvordan vi håndterer ulven, så vi alle kan være glade for, at den er her for at gøre vores natur lidt rigere, siger Ida Auken.

Naturstyrelsen har indledt en overvågning med særlige vildtkameraer af den fold, hvor fårene er blevet angrebet. Det sker for at få bevis for, om det er en ulv, der er på spil. Samtidig er tre får sendt til DNA-analyser.

Den uheldige midtjyske fåreavler, Sven Joensen, der i løbet af ugen har mistet 18 får til den formodede ulv glæder sig over, at ministeren nu lover handling.

- I løbet af den forgangne uge, er jeg jo blevet opmærksom på, at det er noget, der er startet for seks år siden, så det er da på høje tid, om ikke andet. Det havde da være rart, hvis vi havde været forberedte på det her, men sådan kan man jo altid komme og sige bagefter, siger Sven Joensen.

 

Svend Joensens døde får har betydet, at miljøminister Ida Auken nu vil lave en forvaltningsplan for ulve i Danmark.