Dømt for ulvedrab: Nu skal 67-årig igen i retten

Mourits Troldtoft, der sidste år skød en formodet ulv, skal efter nye dna-undersøgelser for retten igen.

Mourits Troldtoft skal for retten igen til september. En ny DNA-analyse fra ulven, han skød, forventes inden sommerferien.
Mourits Troldtoft skal for retten igen til september. En ny DNA-analyse fra ulven, han skød, forventes inden sommerferien.
Foto: Esben Kock Jensen, TV MIDTVEST

Mourits Troldtoft blev sidste år kendt skyldig i at have skudt og dræbt en ulv. Afgørelsen blev imidlertid anket af både anklagemyndighed og den 67-åriges forsvarer. Anklageren fandt straffen for mild, mens den dømte slet ikke mener, det var en ulv, han skød.

I februar blev ankesagen dog udsat på ubestemt tid, da der skulle foretages nye dna-undersøgelser af ulven. Men nu er man blevet enige om en undersøgelse, fortæller specialanklager ved Statsadvokaten i Viborg Ulrik Panduro.

- Sagen er blevet berammet til Vestre Landsret 23. og 25. september, efter at anklagemyndigheden sammen med forsvareren er blevet enige om en yderligere dna-undersøgelse.

- Det var forsvareren, der ønskede yderligere dna-undersøgelser. Groft sagt kan man sige, at den tidligere dna-undersøgelse, som blev fremlagt i byretten, fokuserede på ulvens søskende.

- Den nye undersøgelse, som forsvareren og anklagemyndigheden er blevet enige om at få lavet, ser i højere grad på generne. Den går mere på, hvorvidt det er en hund eller en ulv.

Svar på DNA-prøve inden sommer

Specialanklageren forventer, at resultaterne af undersøgelsen foreligger inden sommer. Og netop spørgsmålet om, hvorvidt det var en hund eller en ulv, som den 67-årige tilstod at have skudt, er helt centralt.

Mourits Troldtoft hævder nemlig, at det var en hybrid, han skød og dræbte 16. april 2018. En hybridulv er en krydsning mellem en ulv og en hund, og den er ikke fredet. I stedet skal en hybrid aflives.

Dog må den først aflives, hvis dna-undersøgelser har slået fast, at der er tale om en hybrid. Byretten fandt på trods af Mourits Troldtofts forklaring ham skyldig i at have skudt og dræbt hunulven.

Det skete blandt andet på baggrund af en dna-analyse, der fastslog, at den dræbte hunulv var én af et kuld på otte ulvehvalpe, som kom til verden ved Ulfborg i foråret 2017.

Miljøstyrelsen blev dog alligevel anmodet om at undersøge mulighederne for yderligere at undersøge dyret. Her blev siden fremlagt tre mulige undersøgelser, hvoraf den ene undersøgelse ville koste over en halv million kroner.

Ulrik Panduro vil ikke kommentere forslagene fra Miljøstyrelsen. Men han fortæller, at man har valgt en dna-analyse til omkring 7500 kroner ved forskningsinstituttet Senckenberg i Tyskland.

Det er samme institut, som Aarhus Universitet, der overvåger ulven i Danmark, samarbejder med.

Ulrik Panduro vil ikke kommentere, hvad strafpåstanden er fra anklagemyndighedens side. Han fortæller dog, at man i byretten krævede tre måneders fængsel, og at man ankede dommen, da man mente, at straffen var for mild.

Troldtoft har erkendt i retten, at han fra sin bil affyrede tre skud mod dyret, men at det skete i selvforsvar. Ritzau har torsdag forsøgt at få en kommentar fra Mourits Troldtofts advokat, men han er ikke vendt tilbage.

Vildtforvaltningsråd afviser mulig hybridulv

Rådet, der rådgiver regeringen om jagt og vildtforvaltning, har vedtaget en udtalelse, der afviser eksistensen af såkaldte hybridulve i Danmark.

- Vi mener i rådet ikke, at man kan tale om hybrider blandt de ulve, der er forekommet i Danmark, siger rådets formand, Jan Eriksen.

Der findes kun få eksempler på hybridulve, blandt andet i Tyskland. De er ifølge formanden blevet taget ud af bestanden. Der er således ikke belæg for at hævde, at dyret, der blev skudt i Vestjylland, var en hybrid, vurderer Jan Eriksen.

1:00
INDSLAG 19/2-2019: Inden sagen kan komme for landsretten, skal der nu laves en tilbundsgående analyse af den dræbte ulv.
4:28
Interview med Mourits Troldtoft, da han stod frem for første gang den 6. januar 2019.