BEVIS: Billeder af ulv ved Herning

Et automatisk vildtkamera har taget billeder af en ulv i et plantageområde syd for Herning. Forskere ved Naturhistorisk Museum er nu sikre på, at der går minimum én ulv rundt i Midtjylland

Vildtkameraet stod i et plantageområde tæt ved Søby Sø, syd for Herning.

Kameraet var sat op af jæger Hans Poulsen, der ejer området, hvor ulven har holdt til.

På billedet står ulven tæt på kameraet ved en bunke roer, der er lagt ud som foder til vildtet i området.

- Jeg er ikke spor i tvivl om, at det er en ulv. Billedet viser alle de karaktertræk, man kan tilskrive en ulv. Det er det bedste bevis vi har set indtil nu på, at der er en ulv i Midtjylland, siger seniorforsker Thomas Secher Jensen fra Naturhistorisk Museum.

Mange spekulationer

De seneste par uger er flere kommet med små 'beviser' eller tegn på, at en ulv huserer i det midtjyske.

En fotograf har taget nogle utydelige billeder i Hjøllund Plantage mellem Herning og Silkeborg, af et dyr, der ligner en ulv.

Samme sted fandt Naturhistorisk Museum resterne af et krondyr, der var blevet angrebet af et rovdyr, på samme måde, som en ulv ville have gjort det. Spytprøver fra dyret er sendt til DNA-analyse, for at finde ud af, om det er en ulv, der har været på spil.

Spørgsmålet er nu, om ulven fra Herning er den samme, som den der er set i Hjøllund Plantage, eller om der er flere ulve på spil i Midtjylland.

130225ulvharrildhede2.jpg

Foto: Hans Poulsen