Ulvedrab for landsretten: Mourits Troldtoft vil have endnu en DNA-undersøgelse

67-årig Mourits Troldtoft, der i byretten blev idømt 40 dages betinget fængsel for at dræbe en ulv, har nu afgivet sin forklaring i Vestre Landsret.

Mourits Troldtoft, der sidste år blev idømt 40 dages betinget fængsel for at have dræbt en ulv på en mark ved Ulfborg, er ikke tilfreds med, at der ikke er blevet lavet endnu en DNA-test af det dyr, han skød - udover de to, der allerede har slået fast, at der var tale om en ulv. 

Det kom frem, da den 67-årige mandag blev afhørt, under Vestre Landsrets behandling af ankesagen mod ham.

- Jeg ville have sendt den til et institut i Hamborg, forklarede den 67-årige tiltalte om, hvorfor han har anmodet om at få udleveret en vævsprøve fra dyret. 

Den 67-årige mener nemlig ikke, at der var tale om en ren ulv.

I det her skudøjeblik, hvad tænker du det er for et dyr?

- Det er en hund. Det kan godt være, at der kan være ulveblod i den - det kan jeg ikke udelukke, men det er en hund, forklarede Mourits Troldtroft, da han mandag formiddag blev spurgt af specialanklager Ulrik Panduro. 

ULVEDRABET

Ikke tiltro til tysk institut

Siden Mourits Troldtoft blev dømt i byretten i Herning, er der i forvejen blevet lavet en supplerende undersøgelse på Universitetet Senckenberg i Tyskland.

Men ifølge Mourits Troldtoft er der skriverier i Tyskland, der kritiserer Senckenbergs metoder, og derfor ville han gerne have hørt et andet institut også. 

- Det har ikke kunne lade sig gøre. Jeg er uforstående, for jeg troede egentlig, at en del af det her retssamfund var, at vi skulle finde ud, hvad der var ret og rigtigt.

- For mig er det egentlig lidt vigtigt at finde ud af, om det er ulve eller hunde, vi har rendende ud ved os, lød det fra vidneskranken. 

Inden ankesagens begyndelse mandag morgen satte Mourits Troldtofts forsvarer, Jan Schneider, også ord på, forsvarets utilfredshed. 

- Vi er ikke helt tilfredse med det, vi har fået, og den nærmere baggrund for det kommer vi selvfølgelig til.

- Noget af det, der er blevet gennemført, er udmærket, men der var nogle yderligere muligheder for at teste, som vi mener, burde have været, benyttet, lød det.

Anklager: - Det er undersøgt til bunds

Inden ankesagens begyndelse mandag morgen, forholdt Statsadvokatens specialanklager, Ulrik Panduro, sig til kritikken fra forsvarets side.

- Efter anklagemyndighedens opfattelse er det undersøgt til bunds. Før sommerferien fik vi en supplerende undersøgelse, som indikerer, at det er en ulv.

- Det er politiet, der efterforsker sager og tilvejebringer beviser. I denne her sag har vi lyttet til forsvaret. Vi udsatte sagen og indhentede en supplerende undersøgelse fra Tyskland, lød det.

Forsker: Ikke tale om en hybrid

Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum Aarhus, var indkaldt som vidne for at udlægge resultatet af den supplerende undersøgelse.

- Deres resultat bekræfter den viden, vi allerede har - at der er tale om en ulv. Det her udelukker, at der kan være tale om en hybrid.

Det er dog ikke det samme, som at der ikke er hunde-dna i det dræbte dyr, understregede han.

Ulven og hunden er så nært beslægtet, at de i en vis udstrækning deler dna, sagde Kent Olsen.

Ud fra videooptagelsen af dyret, der bliver skudt, er der ifølge eksperten ikke noget, der kunne give indtryk af en hybridulv:

- Den ligner en ulv, dens adfærd er typisk for en et år gammel ulv. Der er intet, der for mig som fagperson indikerer, at der ikke skulle være tale om ulv.

Sagen fortsætter onsdag med de afsluttende bemærkninger fra forsvarer og anklager og forventet dom.

Danmarkshistoriens første retssag om ulvedrab forsætter i landsretten. Både forsvarer og anklager har anket den meget specielle sag.

Læs flere artikler fra Holstebro eller i kategorien 112.