Ny plan for ulven på vej: - Nu er banen kridtet op

Fem år efter, at den første forvaltningsplan for ulven blev til, er arbejdet med en revideret udgave igen i gang. En ny plan skal sikre bedre forhold for både ulv og husdyrholdere.

Ulvedebatten har i årevis præget især den midt- og vestjyske landsdel. Men bag den heftige debat for og imod ulven står en hel branche af husdyrholdere, der siden 2014 har ventet på en ny forvaltningsplan for ulven. 

De to foregående miljøministre - Venstres Esben Lunde Larsen og Jakob Ellemann-Jensen - lovede begge en opdateret plan for, hvordan husdyr-holderne skal leve med ulven. Men selv om der er gået fem år, er Vildtforvaltningsrådet som ministerens rådgiver på området endnu ikke nået i mål med en ny forvaltningsplan. Til frustration for mange. 

quoteDer skal fakta ind i debatten, og så skal der være en forbedret dialog med de mennesker, der bor i områder, hvor ulven lever og yngler

Bo Håkansson, Medlem af Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om ulv

- Det giver god mening, at planen skulle revurderes. Så det var dybt frustrerende, at vi ikke kunne nå til enighed. Vi blev ved med at diskutere forhold omkring ulven, som egentlig ikke var meningen. Det kom til at handle mere om, om ulven var kommet hertil af sig selv og om landmænd måtte skyde ulven i stedet for at finde løsninger på ulvens tilstedeværelse, fortæller Bo Håkansson, der er biolog og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Vildtforvaltningsrådets gruppe om ulv.

En svær opgave

Spørgsmålene er mange: Hvor mange ulve er der plads til i Danmark? Og hvad stiller man op over for ulve, der gentagne gange angriber husdyr eller ikke skyr mennesker? Og hvem skal betale for at sikre dyr med et ulvesikret hegn?

Spørgsmål, der delte vandene i Vildtforvaltningsrådet tidligere på året.

Det førte til, at rådet altså helt opgav at nå til enighed om en ny forvaltningsplan for ulv i Danmark.

Men i sommer gjorde rådet et nyt forsøg på at nå til enighed om rammerne for forvaltning af det kontroversielle rovdyr.

- Jeg tror og håber på, at vi kan lande det, ellers ville vi heller ikke have taget det op igen. Men jeg vil også være realist og sige, at det er en umådelig svær opgave, sagde formand for Vildtforvaltningsrådet Jan Eriksen i juli måned.

Hjælp skal sættes ind inden et angreb

Den første forvaltningsplan blev lavet i 2014, efter at en ulv to år tidligere var fundet død i Thy Nationalpark. Det fik den daværende miljøminister Ida Auken (R) til at kræve, at der blev igangsat en plan for ulven. Siden af bestanden af ulve herhjemme vokset og dermed er behovet for en revurderet forvaltningsplan også vokset. Med god grund lyder det i dag fra en af dem, der skal arbejde med at få en ny plan på plads.

quoteDer skal gøres mere ud af, at det skal være nemmere, hurtigere og smidigere at få hjælp – også inden et angreb

Bo Håkansson, Medlem af Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om ulv

- Min forventning er, at vi bliver enige om en indstilling til Vildtforvaltningsrådet så hurtigt som muligt. Der skal gøres mere ud af, at det skal være nemmere, hurtigere og smidigere at få hjælp – også inden et angreb, fortæller Bo Håkansson.

Noget af det, han gerne ser bliver en del af den reviderede forvaltningsplan, er, at der sker en udbredelse af de ulvesikre hegn. Der har ifølge Bo Håkansson ikke været nogen eksempler på angreb indenfor fungerende hegn. DN-manden arbejder også for en bedre dialog om ulven.

- Der skal fakta ind i debatten, og så skal der være en bedre dialog med de mennesker, der bor i områder, hvor ulven lever og yngler.

Hvad er en problemulv?

Definitionen af en såkaldt problemulv kan formentlig også komme til at fylde meget. Igen.

- Der er allerede klare principper for, hvordan man kan definere en problemulv. Og her er det vigtigt at sige, at altså kun er ministeriet, der kan tage stilling til, om der kan tales om en problemulv, lyder det fra Bo Håkansson.

Den nuværende definition af en problemulv er en ulv, der gentagne gange har angrebet husdyr, eller som ikke har udvist den normale skyhed over for mennesker.

- Vi går til arbejdet med stor velvilje i forhold til, om vi kan komme fremad med en ny forvaltingsplan og definitionen af en problemulv, lyder det fra Bo Håkansson.   

quoteVildtforvaltningsrådet er kommet med mere konkrete bud på, hvad der skal gøres. Så nu er banen kridtet op, så vi kan komme i gang

Bo Håkansson, Medlem af Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe om ulv

Bo Håkansson forventer, at rådet hurtigst muligt kan aflevere sine anbefalinger omkring den fremtidige ulveforvaltning til miljøminister Lea Wermelin (S). Torsdag og fredag i sidste uge mødtes Vildtforvaltningsrådet for at færdiggøre punterne i et ny kommissorie. Heri har de nedfældet målsætninger og overskrifter for en revideret vildtforvaltningsplan. 

- Vildtforvaltningsrådet er kommet med mere konkrete bud på, hvad der skal gøres. Så nu er banen kridtet op, så vi kan komme i gang, siger han. 

Eksperter skønner, at der er mindst fire voksne ulve og mindst seks ulvehvalpe i Jylland.