Vil droppe akut hjælp til psykisk syge: Tilbud har ikke hjulpet nok

Et forslag ønsker den alternative ambulance, Sociolancen, lukket efter et to-årigt pilotprojekt, fordi den ikke har haft den ønskede effekt.

På alarmcentralen modtager personalet jævnligt 112-opkald fra borgere, som eksempelvis har psykiske problemer, alkohol- eller stofmisbrug eller andre sociale problemer, som ikke umiddelbart kræver akut assistance.

Den erfaring har man gjort sig i Region Midtjylland, der tilbage i 2016 sendte en helt ny type hjælp på gaden - en såkaldt sociolance.

quoteSelvom tanken med projektet er meget god, så har det ikke virket efter hensigten.

Anders Kühnau (S), der er regionsrådsformand for Region Midtjylland.

Men efter et to-årigt pilotprojekt med sociolancen viser det sig nu, at sociolancen ikke har haft den effekt, man havde håbet på.

- Vi håbede på at kunne give bedre service til borgerne og bedre hjælp, men det her løser ikke problemerne. Selvom tanken med projektet er meget god, så har det ikke virket efter hensigten, siger Anders Kühnau (S), der er regionsrådsformand for Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Opgaven med at tage sig af psykisk sårbare er nemlig i langt højere grad kommunens ansvar, forklarer han.

Mai-Britt Nielsen er en del af bemandingen på Sociolancen. Hun er socialrådgiver og kan hjælpe borgerne med at finde vej i systemet. 
Mai-Britt Nielsen er en del af bemandingen på Sociolancen. Hun er socialrådgiver og kan hjælpe borgerne med at finde vej i systemet. 

- Hovedformålet med projektet var at undgå, at borgere ringer 112, hvor de ikke får hjælp, de har brug for, fordi vores medarbejdere på præhospitalet beskæftiger sig med noget, som kommunerne skal gøre, og hvor det rent faktisk er bedre, at kommunerne gør det, siger han og fortsætter:

- Meningen var, at sociolancen skulle være bindeled til kommunerne og stille borgerne videre til kommunal hjælp, men det lykkedes ikke i tilstrækkelig omfang.

Af den årsag har administrationen nu indstillet, at sociolancen lukker, når pilotprojektet udløber den 31. december.

Borgere, som eksempelvis får hjælp af Sociolancen:

Inden da skal forslaget dog igennem flere udvalg. Efter hospitalsudvalgets møde på mandag, skal forslaget videre til forretningsudvalget, og endeligt skal forslaget op på regionsrådsmøde sidst i august.

Sygeplejersker skal hjælpe politiet

Også politiet rykker ud til flere og flere hændelser, som involverer personer med psykiske lidelser og for at imødekomme den udfordring, slår man pjalterne sammen med sundhedsvæsenet.

Derfor har Rigspolitiet i samarbejde med blandt andre Region Midtjylland oprettet særlige udrykningsenheder, der består af to betjente og en psykiatrisk sygeplejerske.

- Vi kan se, at vores kontakt med personer med psykiske lidelser tager til. Det er en opgave, der fylder meget, og en, som vi tager seriøst, siger politiinspektør Lisbeth Fried fra Rigspolitiets Center for Beredskabsudvikling.

Rigspolitiet oplyser, at antallet af hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser, på syv år er steget fra knap 16.000 til cirka 43.000 om året i hele landet.