By stod under vand - nu skal ny vej sikre mod oversvømmelser

I begyndelsen af året stod Silkeborg over for en 100-årshændelse, da de fik massive mængder regnvand. Nu skal en ny såkaldt klimavej sikre mod fremtidige oversvømmelser.

Kældre, veje og haver stod under vand i februar, hvor flere ugers regnvejr skyllede ind over landet og forårsagede oversvømmelser i store dele af Østjylland.

Én af de byer, der særligt var ramt af oversvømmelser i forbindelse med de store vandmængder, der kom fra oven, var Silkeborg.

- Der kommer mere og mere vand her i området, og det skal vi jo håndtere, og jo mere forsinkelse vi kan få på, at vandet løber ud i åen, jo bedre er det, siger Hans Okholm, der er formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Silkeborg var de især plaget af oversvømmelser langs Gudenåen og ved Silkeborg Langsø, og med stor sandsynlighed er det ikke sidste gang, byen vil stå under vand.

De fleste klima-eksperter er nemlig enige om, at vi skal forvente større mængder nedbør i fremtiden. Derfor er Silkeborg Kommune i fuld gang med at forberede sig mod den udvikling, og fredag fik de deres første såkaldte ’klimavej’.

En ny form for vej

Det er Vestergade i Silkeborg, der er blevet forvandlet til en såkaldt klimavej.

- Vi har lavet vejen på en helt ny måde. Vi får regnvandet til at blive de rigtige steder, så det ved hjælp af bede ikke ledes væk. Det handler om at forsinke vandet mest muligt og holde det der, hvor det er. Det er langt den bedste måde at gøre det på, siger Hans Okholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere steder langs vejen er den grå asfalt skiftet ud med bede, der opsamler vand. I bedene bliver der plantet blomster og træer, som skaber levesteder for insekter.

Hans Okholm viser glædeligt den nye 'klimavej' frem.

Der bliver også etableret overløb, hvor vandet kan løbe ned til regnvands-ledningerne. Alt sammen for at være forberedt på flere store regnskyl og dermed også mere vand i søer og vandløb.

- Vi er rigtig glade for den her type veje, som kan være med til at løse nogle af de klimamæssige udfordringer, der er, siger Hans Okholm til TV2 ØSTJYLLAND.

En 100-årshændelse

De store mængder vand i og omkring Silkeborg nåede et niveau, der af kommunen blev beskrevet som en hændelse, der kun sker hvert hundrede år.

På dette tidspunkt – nærmere bestemt søndag den 23. februar 2020 – løb 48.000 liter vand i sekundet gennem slusen i Silkeborg. Det svarer til knap fem gange så meget vand, der normalt løber gennem slusen i sekundet på en typisk sommermåned.

Det er ikke kun Silkeborg, der oplevede rekordmeget vand rundt omkring. I Bygholm Sø i Horsens har vandstanden kun én gang været målt så høj, som den blev i februar 2020, og i Brabrand Sø lidt uden for Aarhus har vandstanden ikke været så høj, som den var i februar 2020 siden 2007.

En god løsning

I Randers har de også kæmpet med vand på gaderne i mange år. Derfor har de også etableret de såkaldte klimagader flere steder i byen.

- Vi har set prognoser, som viser, at der kommer mere og mere vand, så vi har set på, hvordan vi kan beskytte byen og borgerne, hvis der kommer en 100-årshændelse. Vi håber, at klimagaderne er løsningen, sagde Jan Poulsen, der er projektleder på klimatilpasningen hos Vandmiljø Randers, til TV2 ØSTJYLLAND den 23. september sidste år.

Med de nye regnvandsanlæg vil regnvandet og spildevandet også blive adskilt fra hinanden. Det betyder, at vandet heller ikke vil flyde sammen, når der i fremtiden er voldsomme skybrud. 

Ifølge en bæredygtighedsekspert er det en god løsning, man har fundet på i Randers.

- Det er meget fornuftigt, det de gør i Randers. Det drejer sig jo om at finde nogle løsninger, der kan håndtere al det her nedbør. Det er ikke noget, der sker hver dag, men når det sker, giver det massive problemer, sagde bæredygtighedsekspert fra Bæredygtig Business Steffen Max Høgh til TV2 ØSTJYLLAND den 25. juni sidste år.