Professorer: Fyring af overlæge vil få konsekvenser for behandling af idrætsskader

Ti idrætsforskere har skrevet et brev, hvor de udtrykker bekymring for Region Midts afskedigelse af overlægen Ulrich Fredberg. De mener, at fyringen vil være et betydeligt tilbageskridt af behandlingen og forskningen indenfor idrætsmedicin.

Det er med bekymring, at vi må konstatere, at professor Ulrich Fredberg er blevet afskediget fra sit hverv som ledende overlæge ved Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

Sådan lyder det sammenstemmende i et brev, som ti af landets førende idrætsprofessorer, er gået sammen om at skrive.

De ti professorer er især bekymret over for, hvilke konsekvenser det vil få for behandlingen og forskningen af idrætsmedicin, efter Ulrich Fredberg er blevet afskediget af hospitalsledelsen hos Region Midt.

- Idrætsmedicinsk forskning vil lide under det her. Ved at fjerne Ulrichs base og platform fratager Midtjylland ham og sig selv en ekstrem forskningskapacitet, siger Niels Wedderkopp, der er professor og overlæge ved Sydvestjysk Sygehus, til TV2 ØSTJYLLAND.

”Har gjort Silkeborg førende indenfor idrætsmedicin”

Ifølge de ti professorer, har Ulrich Fredberg en stor del af æren for, at Silkeborg har én af landets førende afdelinger indenfor idrætsmedicin. Det kommer også til udtryk i brevet, hvor professorerne skriver:

Takket være Ulrich Fredberg blev billeddiagnostikken i form af ultralydsscanning bragt frem i forreste linje som led i den initiale udredning mhp hurtig og præcis diagnostik. Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg er gennem Ulrich Fredbergs dedikerede arbejde blevet et samlingspunkt for både forskere og klinikere indenfor idrætsmedicin med både motionister og elite-atleter som patienter.

SAGEN KORT

Det uddyber Niels Wedderkopp:

- Han er en af dem jeg kender, som er bedst til at se muligheder og få ting til at ske. Hvis det var mig, der sad i regionsrådet, ville jeg skynde mig at finde en anden stilling til ham. Min egen personlige holdning er, at det er en enorm fejl at afskedige ham, siger Niels Wedderkopp til TV2 ØSTJYLLAND.

I brevet skriver professorerne også, at afskedigelsen af Ulrich Fredberg uundgåeligt vil få betydelig negativ indvirkning på det fortsatte idrætsmedicinske virke i Region Midtjylland og dermed være et betydeligt tilbageskridt for både den regionale og nationale idrætsmedicinske patientbehandling og forskning.

To silkeborgensere har taget initiativ til en underskriftsindsamling og en Facebook-gruppe, der blandt andet kræver fyrede Ulrich Fredberg genansat. Se indslaget her.

200 ansatte er også bekymret

De ti professorer er bestemt ikke de første, der har skrevet et bekymringsbrev. 

Tidligere på ugen valgte 200 00 ansatte på sygehuset i Silkeborg at underskrive et åbent bekymringsbrev rettet mod direktionen.

- Arbejdsmiljøet på Regionshospitalet Silkeborg er alvorligt truet, og vores bekymring for, om det på nogen måde kan genetableres under den nuværende hospitalsledelse er hastigt stigende.

- Efter vores opfattelse kunne Ulrich Fredbergs afskedigelse nemt have været undgået, hvis hospitalsledelsen havde mestret en professionel ledelsesmæssig konflikthåndtering. I stedet står vi nu i den historisk set største konflikt, der er set i Silkeborg.  Vi mangler stadig en acceptabel forklaring på hans fyring, står der blandt andet i brevet.

Hospitalsledelsen oplyser i et skriftligt svar til TV MIDTVEST, at den nuværende splid mellem personalet og hospitalsledelsen bliver set på med alvor.

- Vi tager brevet meget alvorligt og anerkender den frustration, som underskriverne giver udtryk for, lyder det fra Mette Fjord Nielsen, der er sygeplejefaglig direktør i Hospitalsenhed Midt.

Tema

Fredberg-sagen