Fyret overlæge vil i Folketinget

Det nuværende regionsrådsmedlem Ulrich Fredberg (V) stiller op til det kommende Folketingsvalg. Bliver han valgt, vil sundhedsområdet være hans fokuspunkt.

Når der senest den 4. juni 2023 afholdes valg til Folketinget, vil navnet Ulrich Fredberg stå på stemmesedlen. Den tidligere overlæge og nuværende regionsrådsmedlem er ny folketingskandidat for Venstre.

Ulrich Fredberg bliver opstillet i Silkeborg Nord-kredsen, bekræfter både partiet og han selv over for TV2 ØSTJYLLAND og TV MIDTVEST.

- De år, jeg har siddet i regionsrådet, har givet mig blod på tanden, og det er tydeligvis ikke alt, man kan ændre der. Så det kan være spændende at komme op på et højere niveau og være med til at ændre ting, siger Ulrich Fredberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Ulrich Fredberg var indtil for nylig ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg. Og det er da også især på sundhedsområdet, Ulrich Fredberg gerne vil sætte sit aftryk.

Her mener han, der skal være mindre bureaukrati og krav til registrering, ligesom man skal være bedre til at samarbejde på tværs af hospitaler, praktiserende læger og kommunale tilbud.

- Jeg har en del praktisk erfaring, og det må være noget, der kan bruges på Christiansborg. Det sidste sted, de gode idéer bliver implementeret, er altid på nabosygehuset, og det skal man have lavet om på, siger han.

Kan dit fokus på sundhedsområdet ikke blive for snævert til en plads i Folketinget?

- Det vil være det sted, jeg har mine største kompetencer, men det ændrer ikke på, at jeg eksempelvis mener, vi skal have en bro over Kattegat. Der er ting, folk ved mere om end mig, men det vil jeg selvfølgelig også tage stilling til, forklarer Ulrich Fredberg.

Tema

Fredberg-sagen

Venstre: Ikke en skolet politiker

I Venstres vælgerforening i Silkeborg mener bestyrelsesmedlem Sebastian Korsbakke Jensen, at Ulrich Fredberg er en god kandidat for kredsen.

- Han har 23 års erfaring fra sundhedsvæsnet. Han var med til at opfinde, bygge og udvikle diagnostisk center på Silkeborg Sygehus, som i dag er førende inden for deres område, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det spiller, ifølge Sebastian Korsbakke Jensen, også ind, at Ulrich Fredberg, der også sidder i regionsrådet for Venstre, har mere erfaring på arbejdsmarkedet, end han har som politiker.

- Vi ville gerne have en kandidat med en stor arbejdsmæssig ballast. En, der har politisk erfaring, men ikke er skolet som politiker, lyder begrundelsen fra Sebastian Korsbakke Jensen.

Fyring og stormvejr

I april 2020 blev Ulrich Fredberg under stor mediebevågenhed afskediget som ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg. Region Midtjylland begrundede fyringen med samarbejdsvanskeligheder og illoyal adfærd.

Baggrunden var uenigheder om udredning af patienter med vage symptomer for lungekræft ved hjælp af såkaldt lavdosis-CT. Sundhedsstyrelsen havde i april 2019 gjort regionen opmærksom på, at patienter i den målgruppe skulle tilbydes fuld CT-scanning.

Alligevel fortsatte Ulrich Fredbergs afdeling i næsten et år med at tilbyde lavdosis-CT. Og fulgte derfor, ifølge regionen, ikke vejledningen på området.

Senere lavede Sundhedsstyrelsen en ny vejledning. En vejledning, der blandt andet lagde op til flere undersøgelser af lavdosis-CT. Også her var parterne uenige om konklusionen. En sag, du kan læse mere om her.

Venstre har kæmpet meget med personsager og interne konflikter. Er der ikke en fare for, at din person kommer til at skygge for det politiske projekt?

- Nu håber jeg, at min person kan gøre noget rent fagligt omkring de vigtige ting. Venstre har ikke brug for personfnidder, og det, håber jeg, falder til ro hurtigst muligt. Det har ingen gavn af, siger Ulrich Fredberg.

- Det, Venstre har været ramt af, har været internt, og det har mit ikke været. Det rækker langt udover politik, så det vil ikke have nogen indflydelse. I den henseende tror jeg ikke, der er punkter, der er uenighed om i Venstre.

Store kanoner

Ved Folketingsvalget bliver Venstre-politikeren opstillet i Vestjyllands Storkreds. Her skal han kæmpe om stemmerne med en flere Venstre-profiler.

På nuværende tidspunkt er Inger Støjberg, Thomas Danielsen, Carsten Kissmeyer, Kristian Pihl Lorentzen og Kristian Jensen Venstres repræsentanter i Folketinget fra Vestjyllands storkreds.

Til sammen har de mere end 71 års erfaring fra Folketinget.

- Jeg kan konstatere, at jeg bliver konkurrent med Inger Støjberg, der nok kommer til at trække en del stemmer. Det kan jeg hverken gøre til eller fra, siger Ulrich Fredberg.

Med de nuværende meningsmålinger og de andre Venstre-politikere i kredsen, er der vel stor sandsynlighed for, du ikke bliver valgt?

- Det vil tiden vise. Der er en risiko for, jeg ikke bliver valgt, og det overlever jeg nok uden de store mén.

Skulle Ulrich Fredberg blive valgt til Folketinget, ville han i så fald sidde med et dobbeltmandat – et til Folketinget og et til regionsrådet.

Om det er en holdbar løsning, ved han endnu ikke. Han noterer sig dog, at partikollegaen Carsten Kissmeyer, der er 2. næstformand i regionsrådet, sidder begge steder.

- Jeg har ikke stor erfaring med Folketinget, så jeg ved ikke, om det er hensigtsmæssigt. Hvis det bliver for meget, må jeg tage det op til revision – og så vil det være Folketinget, der bliver prioriteret, siger Fredberg.