Borgmester indrømmer: - Beslutning om ekstra grødeskæring gik for stærkt

Nu ophæves borgmesterens beslutning om en ekstra grødeskæring i Gudenåen. Naturfredningsforening er tilfreds med afgørelsen, men borgmesteren siger, han gerne gør det igen.

I september 2020 traf Silkeborg Kommunes borgmester Steen Vindum (V) beslutning om at skære grøde en ekstra gang i Gudenåen uden en særlig begrundelse. Efterfølgende klagede Danmarks Naturfredningsforening over beslutningen.

Nu er der kommet en afgørelse i sagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver borgmesterens beslutning om en ekstra grødeskæring.

Borgmester Steen Vindum indrømmer, at det gik for stærkt, da han valgte at skære grøde en ekstra gang og uden særlig begrundelse.

- Jeg skulle have lavet lidt mere forarbejde. Men en gang imellem er der noget, der hedder sund fornuft, siger Steen Vindum.

Hos Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg er de tilfredse med afgørelsen.

- Vi er tilfredse med, at borgmesteren ikke kan læne sig op ad en kommentar fra en tidligere miljøminister, siger Pernille Ingemann, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg.

quoteJeg er sikker på, mange var glade for at få beskåret grøden.

Steen Vindum, Venstre, borgmester, Silkeborg

I et brev fra tidligere miljøminister Eva Kjer Hansen (V) fra 2015 fremgår det, at der kan skæres mere grøde i ekstraordinære situationer. Silkeborg Kommune henviser til brevet i deres svar til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Borgmesteren fortæller, at han traf beslutningen på baggrund af, at målingerne på Gudenåen viste, at der var meget grøde. Vandstanden begyndte at stige. Dog var den ikke alarmerende høj.

Vil gøre det igen

Grødeskæring må som udgangspunkt kun finde sted én gang, medmindre der er tale om helt ekstraordinære situationer.

- Det vurderede jeg, at det var i dette tilfælde. Det må jeg tage til efterretning, at det var der måske ikke denne gang, siger Silkeborgborgmester Steen Vindum.

Ifølge ham faldt vandstanden efter den ekstra grødeskæring.

- Hvis man kigger et år tilbage, så lå husene under vand. Der tror jeg heller ikke, naturen havde det godt. Der var 100 år gamle træer, der rådnede og døde, fordi de stod under vand, siger Steen Vindum.

Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V) vil skære grøden igen, hvis en tilsvarende situation opstår.
Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V) vil skære grøden igen, hvis en tilsvarende situation opstår.
Foto: Karsten Mortensen, TV MIDTVEST

Og spørger man ham, om en ekstra grødeskæring kan komme på tale igen, er svaret:

- Ja, jeg vil gøre det igen. Jeg er valgt af borgerne til at tage et ansvar, og jeg er sikker på, at mange var glade for at få beskåret grøden, siger Steen Vindum.

Holdbare løsninger, tak

Selvom Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg umiddelbart er tilfreds, bekymrer borgmesterens udtalelse formanden.

- Jeg er ked af, at borgmesteren udtaler, at han godt kan finde på det igen, siger Pernille Ingemann.

Pernille Ingemann mener også, det er kritisabelt, at vandstanden stiger, så folk får ødelagt deres huse. Men hun ser gerne nogle mere holdbare løsninger.

- Vi har stor sympati for de borgere, der bor langs Gudenåen. Men vi modsætter os, at man går ind og ødelægger et miljø i en å, fordi man laver kortsigtede løsninger, siger Pernille Ingemann.

Vi modsætter os, at man går ind og ødelægger et miljø i en å, fordi man laver kortsigtede løsninger, siger Pernille Ingemann.
Vi modsætter os, at man går ind og ødelægger et miljø i en å, fordi man laver kortsigtede løsninger, siger Pernille Ingemann.

Hun peger på, at man kommer til at forandre miljøet i åen, hvis man skærer grøden.

- Hver gang du skærer, sker der en ændring i vandmiljøet, som ikke er til det bedre. Eksempelvis vil de hurtigt voksende arter brede sig på bekostning af de mere langsomt voksende, siger Pernille Ingemann.

Helhedsplan på vej

Claus Løwe Klostergård (SF) er formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune samt næstformand og Silkeborg-repræsentant i Gudenåkomitéen. Han mener også, der skal mere bæredygtige løsninger til.

- Vi har ikke interesse i at ødelægge natur og få mere grøde. Det kræver, at vi skal kigge på andre løsninger, så man undgår det, man oplevede med forhøjet vandstand, siger Claus Løwe Klostergård.

Pernille Ingemann peger på, at man for eksempel kan udtage lavtliggende jorder til vandparkering, bygge diger eller hæve haver.

- Vi er nødt til at gøre noget fremtidssikkert. Det gør vi ikke ved at skære grøde i tide og utide, siger Pernille Ingemann.

Claus Løwe Klostergård fortæller, at de er ved at lave en helhedsplan, som ser på, hvordan man håndterer vandmasserne i fremtiden. Planen er ved at blive efterprøvet og vil forventeligt blive præsenteret til sommer.

VIDEO: En husejer i Bjerringbro kæmper mod oversvømmelser fra Gudenåen. Indslaget er fra 26. februar 2020.

Læs flere artikler fra Silkeborg eller i kategorien Natur.