Vesthimmerland behandlede opholdssted ulovligt

Trods advarsler fra Socialministeriet fortsatte Vesthimmerlands Kommune en ulovlig praksis overfor det socialpædagogiske opholdssted Solhaven i Farsø.

En afgørelse fra Børne og Socialministeriet får den tidligere leder af Solhaven, Søren Virenfeldt, til at indlede erstatningssag mod Vesthimmerlands Kommune efter tvist om priser. 

I et svar til LOS – De private sociale tilbud skriver Børne og Socialministeriet, at Vesthimmerlands Kommune ikke havde hjemmel i loven til at kræve lavere priser af Solhaven. Det skyldes, at Solhaven var et opholdssted, der blev drevet på kommercielle vilkår – i modsætning til institutioner på såkaldte driftsoverenskomst.

Adskillige kommuner kunne ikke kende forskel på de to typer opholdssteder, så derfor præciserede Folketinget i 2011 loven. Samtlige kommuner blev orienteret om forskellen. Alligevel fortsatte Vesthimmerland med at tvinge Solhaven ned i pris.

Klart nej

Da Solhaven i 2012 klagede over denne praksis, spurgte Vesthimmerlands Kommune Socialministeriet – og svaret var et udtrykkeligt nej.

quoteDer er folk i Vesthimmerlands Kommune, der simpelthen stræber mig efter livet

Søren Virenfeldt, tidligere leder Solhaven

Solhavens tidligere leder Søren Virenfeldt siger:

- Jeg har fået bekræftet det, jeg i forvejen godt vidste, at der er folk i Vesthimmerlands Kommune, der simpelthen stræber mig efter livet sådan, at de laver alle mulige krumspring for, at Solhaven skulle blive lukket og opløst. Jeg synes jo, det er skræmmende, at en offentlig forvaltning direkte går ind og begår ulovligheder for at genere os.

Ifølge lektor i Socialret på Aalborg Universitet John Klausen burde Vesthimmerlands Kommune ikke være i tvivl om, at de var på kant med loven, da de fortsatte med at tvinge Solhavens priser ned.

Grov uagtsom handling

Da Folketinget præciserede loven i 2011, blev alle landets kommuner orienteret om det. Senere får Vesthimmerlands Kommune også et direkte svar, da man i 2012 igen spørger, om det er lovligt.

- Fra det tidspunkt burde Vesthimmerlands Kommune ikke kunne være i tvivl om, hvad de måtte gøre på det her område. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at man har handlet groft uagtsomt, og så kan det være ansvarspådragende, siger John Klausen.

Den daværende formand for Vesthimmerland Kommunes Socialudvalg Kurt Friis Jørgensen (Venstre) afviser, at politikerne bevidst har overtrådt loven.

- Jeg kan godt komme lidt i tvivl efterfølgende, om det var den rigtige beslutning, vi tog. Men ud fra de oplysninger vi havde på det tidspunkt, mener jeg, at det var den rigtige beslutning, vi tog. Men det er klart, at hvis vi havde fået at vide, at det var imod Socialministeriets anbefaling, så havde vi selvfølgelig ikke gjort det. Vi går jo ikke ud og tager ulovlige beslutninger – selvfølgelig gør vi ikke det, siger Kurt Friis Jørgensen.

Erstatningskrav på vej

Solhavens tidligere leder, Søren Virenfeldt, vil nu forlange erstatning. Han mener, at Vesthimmerlands Kommunes ulovlige forvaltning har kostet Solhaven cirka syv millioner kroner. Opholdsstedet gik i 2013 konkurs, så han får altså ikke selv glæde af en eventuel erstatning.

- Det har betydet, at Solhaven har måtte lukke før tiden, og at vi ikke fik den nødvendige ro til at forsøge at omorganisere os. Så vi kan ikke sige, om Solhaven havde overlevet, men det havde da givet os nogen andre muligheder, hvis vi havde haft de penge. Jeg vil forfølge sagen for at få placeret et ansvar, siger Søren Virenfeldt.


Læs flere artikler fra Vesthimmerland eller i kategorien Samfund.