Små årgange forude - Bjerget Efterskole lukker

Lav tilgang og små kommende årgange gør det nødvendigt at lukke skolen, mener bestyrelsen.

Når eleverne på Bjerget Efterskole i juni tager hjem på sommerferie, kommer der ikke nye elever til.

Bestyrelsen for Bjerget Efterskole har besluttet at indstille til skolens repræsentantskab, at Bjerget Efterskole, der ligger mellem Thisted og Fjerritslev, ophører sine aktiviteter efter skoleåret 2019/2020.

quoteDet føles uvirkeligt at træffe sådan en uigenkaldelig beslutning.

Erik Villy Rasmussen, formand, Bjerget Efterskole

- Det er ikke en sjov dag. Vi har lige haft personalemøde og orienteret dem om, at skolen lukker, så der en meget tung stemning på skolen lige nu. Det føles uvirkeligt at træffe sådan en uigenkaldelig beslutning. Mine børn har gået på skolen, så det er svært lige nu, siger formand Erik Villy Rasmussen. 

Bjerget Efterskole har 17 lærere og øvrige ansatte, der mister deres job, og blandt de 45 elever er der flere, som skal finde en ny efterskole efter sommerferien. 

- Bjerget Efterskole har i dag en sund drift og forsvarlig økonomi, men vi har måttet konstatere, at elevsøgningen de senere år har haft en negativ udvikling, som vi, trods skolens ihærdige indsats, ikke har formået at vende. Derfor tager vi denne beslutning som udtryk for rettidig omhu, siger bestyrelsesformand Erik Villy Rasmussen.

Lavt elevtal venter forude

Selvom bestyrelsesformanden er tilfreds med udbuddet af fag på skolen, blandt andet droneflyvning og en forfatterlinie, ser fremtiden ikke lovende ud. 

- De årgange, der er i målgruppen for 8., 9. og 10. klasse nu, er relativt små årgange, og kombineret med det faktum, at der sker en generel fraflytning fra landkommuner til de større byer gør, at elevgrundlaget for en efterskole som Bjerget Efterskole nu og de kommende år er spinkelt, lyder det fra bestyrelsen.

I en uddybende begrundelse for den alvorlige beslutning siger Erik Villy Rasmussen:

- Vi har på nuværende tidspunkt mulighed for at lukke skolen solvent. Det betyder med andre ord, at der er penge på bogen, og bestyrelsen har fat i den lange ende, og kan lukke ned i ordentlighed. Det har været vigtigt for os, at vi ikke ender i en situation, hvor vi må lukke midt i et skoleår, med store konsekvenser for de aktuelle elever til følge. Ligeledes har det også betydning, at vi allerede nu kan melde ud til de kommende elever, at de må ud og finde en anden skole fra skoleåret 2020/2021. Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne undgå, at forestående lukning påfører vore samarbejdspartnere unødige tab.

quoteDet har været vigtigt for os, at vi ikke ender i en situation, hvor vi må lukke midt i et skoleår, med store konsekvenser for de aktuelle elever til følge.

Erik Villy Rasmussen, formand, Bjerget Efterskole

Bjerget Efterskole blev oprettet i 1977, og i årenes løb har over 2.000 elever gået på skolen.

Den endelige beslutning

Lige nu går der 45 elever på skolen, som kommer primært fra Nord- og Vestjylland. 

- Der er fra vores og lærernes side fuld fokus på at sikre, at skoleåret kører videre til sommerferien, og de nuværende elever får den trygge og gode oplevelse, som de var blevet stillet i udsigt ved skoleårets begyndelse, forsikrer forstander Steffen Krøyer. 

For at skolen kan nedlægges, skal bestyrelsens indstilling godkendes på et repræsentantskabsmøde, som vil blive afholdt den 24. februar, hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal stemme for.

Hvis dette ikke opfyldes, kan en beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med et almindeligt flertal.