Rekordår for Hanstholm Havn

2016 blev et godt år for en af Danmarks største fiskerihavne, Hanstholm Havn. Indtjeningen steg til 10 mio., det er det bedste resultat siden 2006.

Regnskabet for Hanstholm Havn viser, at bruttofortjenesten steg til godt 25 millioner kroner samtidig med at indtjeningen steg til godt 10 millioner kroner sidste år. 

Bestyrelsesformand Martin Vestergaard glæder sig over det gode resultat. 

- Bestyrelse og ledelse i Hanstholm Havn er meget tilfredse med den positive udvikling, som havnen har gennemgået i 2016. Vi vækster både på top- og bundlinje og har øget vores egenkapitalforrentning til 9,9 procent, forklarer han. 

Først og fremmest har Hanstholm Havn styrket sin position som en af Danmarks største fiskerihavne. Det gælder blandt andet på det vigtige marked for konsumfisk, hvor det totale antal landinger sidste år blev på 6.899 svarende til knap 20 landinger pr. dag alle årets 365 dage. 

- Hanstholm Havn tiltrækker stadig flere både danske og udenlandske fiskere fra Nordsøen. Det skyldes vores ideelle geografiske placering og gunstige kvoter, men det skyldes også, at vi i 2016 kunne mønstre en prisstigning på ikke mindre end 12 procent på den gennemsnitlige kilopris på konsumfisk sammenlignet med 2015. Prisen steg til 17,894 kroner, og det gav os et samlet værdigrundlag for konsumfisk på 699,8 millioner kroner, siger Martin Vestergaard.