Region: Sygehus Thisted skal lægges sammen med Aalborg Universitetshospital

Et flertal i Forretningsudvalget bakkede på et møde i dag op om et forslag om at sammenlægge hospitalet i Thisted med Aalborg Universitetshospital.

Region Nordjyllands Forretningsudvalg har i dag stemt for at bakke op om at fjerne hospitalet i Thisted fra Regionshospital Nordjylland og i stedet lægge hospitalet under Aalborg Universitetshospital.

- Ved at fusionere med Aalborg Universitetshospital vil hospitalet i Thisted få et mere solidt fagligt og driftsmæssigt fundament. Samtidig har vi en forventning om, at en sammenlægning med Aalborg Universitetshospital vil forbedre lægedækningen, siger koncerndirektør Anne Bukh i en pressemeddelelse. 

Baggrunden for forslaget er, at udfordringerne med at sikre de nødvendige faste speciallæger og dermed sikre en stabil drift i Thisted er øget – særligt gennem de seneste måneder. Det er stadig svært for Region Nordjylland at rekruttere faste speciallæger og på det seneste også svært at rekruttere lægevikarer.

Særligt udfordret er Akutmodtagelsen og det medicinske område.

Vil styrke hospitalet

Forretningsudvalget gav i starten af året administrationen mandat til at sætte hospitalsledelserne for Regionshospital Nordjylland og Aalborg Universitetshospital sammen for at afklare, hvad der skal til for at styrke hospitalet i Thisted og forbedre mulighederne for at rekruttere faste speciallæger til hospitalet, så vi får en langtidsholdbar løsning. 

Det arbejde er resulteret i en afrapportering til politikerne (”Perspektiver for den fremtidige drift af hospitalsmatriklen i Thisted”), som peger på at sammenlægge Thisted med Aalborg Universitetshospital samt, at den eksisterende plan for driften i Thisted (beskrevet i rapporten ”Sammen om Fremtidens Thisted”) fastholdes.

- Det er vigtigt at understrege, at Regionshospitalet er lykkedes med at implementere mange af indsatserne i ”Sammen om Fremtidens Thisted", men vi er nødt til at handle på, at den væsentligste udfordring ikke er løst. Derfor skal vores universitetshospital nu i spil, siger Anne Bukh.

Efter at Forretningsudvalget har nikket ja til forslaget, skal forslaget politisk behandles i Regionsrådet den 20. marts.

Enhedslisten tog på Forretningsudvalgsmødet i dag forbehold for endelig stillingtagen. 


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Sundhed.