Rapport konkluderer: 'Usandsynligt' at minkfarme har fået covid-19 fra smittede fugle

- Det vurderes samlet at være 'usandsynligt' til 'meget usandsynligt', at en minkfarm smittes via kontaminerede fugle. Sådan lyder konklusionen i rapporten.

I oktober fandt forskere covid-19 på fødderne af en måge fra Frederikshavn.

Det rejste spørgsmålet om, hvorvidt måger og generelt fugle kunne være årsagen til, at covid-19 spredte sig fra minkfarm til minkfarm i Nordjylland og resten af Danmark.

Og nu er der en konklusion klar fra Dansk Veterinær Konsortium, der er et samarbejde mellem Københavns Universitet og Statens Serum Institut.

Konklusionen tyder på, at det ikke umiddelbart er kontaminerede fugle - altså fugle smittet med covid-19 minkvarianten - der er årsag til smitten mellem minkfarmene.

quoteDet vurderes samlet at være 'usandsynligt' til 'meget usandsynligt', at en minkfarm smittes via kontaminerede fugle.

Uddrag fra rapport fra Dansk Veterinær Konsortium

- Det vurderes samlet at være 'usandsynligt' til 'meget usandsynligt' , at en minkfarm smittes via kontaminerede fugle. Fugle vurderes endvidere at have haft en 'lille' til 'meget lille' betydning for forløbet af SARS-CoV-2 epidemien i danske mink, lyder konklusionen i rapporten.

Prøver indsamlet fra 31 fugle

Rapporten er en såkaldt risikovurdering af, om fugle kan sprede covid-19 minkvarianten mellem minkfarme.

Undersøgelsen bygger på covid-19-prøver, der er indsamlet og udtaget fra i alt 31 fugle - heraf 28 måger. De undersøgte fugle er fundet døde eller nedskudt på eller nær danske minkfarme i perioden fra 17. juni til 27. november.

Derudover bygger undersøgelsen også på en tidligere rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE). Den vurderer blandt andet, hvilke fuglearter der finder føde ved minkfarme, på hvilken tid af året de gør det, samt hvordan fuglearterne flytter sig rundt.

Risikovurderingen er altså lavet på baggrund af de to førnævnte undersøgelser samt oplysningen om overlevelsestiden af virus.

Måger på tagene og transport fra farm til farm

Rapporten fra Dansk Veterinær Konsortium konkluderer også på spørgsmålene om, hvorvidt covid-19-virussen kan overleve transporten fra farm til farm, og om hvorvidt minkene kan blive smittet via måger, der færdes på minkfarmenes tage.

Rapporten konkluderer følgende delvurderinger:

- Samlet set vurderes det at være 'mindre sandsynligt', at virus overlever transporten til næste farm, men dette estimat er behæftet med moderat usikkerhed.

- Det vurderes at være 'usandsynligt' til 'meget usandsynligt', at mink eksponeres for virus via måger, der færdes på taget af bygningerne.

Rapporten beskriver dog også en række forbehold i forhold til konklusionen. Blandt andet at den manglende viden om virus' evne til at overleve flyvningen mellem to farme og at det begrænsede datamateriale gør, at undersøgelsen rummer en 'moderat usikkerhed'.