Morsø Kommune vil satse på østersturisme med nyt center

I den netop vedtagne finanslov for 2018 er der sat millioner af til etablering af et østersklækkeri på Mors - noget, der skal kunne lokke østersturister til limfjordsøen.

Det er en julegave, der vil noget, den politikerne på Christiansborg har sendt i retningen af Morsø Kommune næsten to uger før juleaften. Men den er god nok: I alt 49 millioner kroner er der sat af i den nye finanslov for 2018 til at gavne skaldyrsbranchen omkring Limfjorden.

Ud af den samlede bevilling skal 30 millioner kroner bruges på at etablere et østersklækkeri på Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing, og senere vil der følge 19 millioner kroner efter fordelt over de kommende fire år til at etablere og drive et center for østersturisme.

- Det er en økonomisk indsprøjtning, der vil kunne mærkes på Mors og i hele Limfjordsområdet generelt. Ikke mindst inden for skaldyrsbranchen og i turisterhvervet, som får en kærkommen håndsrækning med denne vedtagelse, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune. 

quoteDet vil gavne hele fjordens skaldyrsfiskeri

Hans Ejner Bertelsen, borgmester, Morsø Kommune

Første skridt er taget

Det har allerede nu fået kommunen til at tage de første skridt i projektet - nemlig at inddrage de relevante erhverv såsom skaldyrsbranchen og turisterhvervet i en indledende dialog.

- Limfjordens bestand af østers styrkes gennem forskning og produktion i det kommende østersklækkeri, og det vil gavne hele fjordens skaldyrsfiskeri. Derudover iværksættes nu en målrettet indsats for at øge skaldyrsturismen bredt i Limfjordsområdet, fortæller Hans Ejner Bertelsen.

Morsø Kommune har ansvaret for at etablere modtagecentret for de turister, som primært vil besøge Mors og Limfjordsområdet på grund af fjordens rigdomme af skaldyr. Til gengæld ligger det ikke fast, hvordan centret skal drives.

- Vi går i gang med at drøfte og planlægge projektet med relevante parter, så snart de sidste knaster vedrørende finansloven for 2018 er faldet endeligt på plads, siger Hans Ejner Bertelsen.

Etableringen af modtagecentret finansieres med syv millioner kroner fra staten og vil ske i 2018. Der er i finanslovsaftalen desuden afsat fire millioner kroner årligt til drift af centret i årene 2019, 2020 og 2021.