Mødes med minister: Borgmestre forlanger bedre veje fra Hanstholm til Herning

Tirsdag mødes borgmestrene fra Morsø, Thisted og Skive kommune med transportministeren for at få en bedre vej skrevet i regeringens trafikinvesteringsplan.

Frem til 2020 skal Hanstholm Havn udvides for en halv milliard, og blandt andet derfor skal transporten være nemmere. Foto: Søren Broust Hansen

I samarbejde med TV2 Nord

Hvis det står til borgmestrene fra de tre kommuner, skal det være nemmere at få transporteret varer, gods og mennesker fra Herning til Hanstholm. 

Derfor mødes de tirsdag med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med ét punkt på dagsordenen: Udvidelse af A26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning.

Læs også Borgmestre i fælles kamp for bedre vej fra Hanstholm til Herning

Regeringen ventes at fremlægge masterplanen for de kommende års trafikinvesteringer i 2019, og de fire kommuner presser på for at få rettet op på mange års efterslæb, når det gælder statslige investeringer i infrastruktur i den nordvestlige del af Jylland.

- Thisted, Morsø og Skive kommuner er i dén grad hæmmet af en voldsom ubalance i de statslige investeringer i veje. I årene fra 2009-2018 har kommunerne i Nordjylland plus Skive Kommune kun fået 0,44% af de penge, staten har investeret i veje, siger Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

- Hvis man fra Christiansborgs side ønsker et Danmark i balance, er det helt afgørende med vejinvesteringer i vores del af landet, hvis vi skal kunne følge med udviklingen, siger han.

Vejene er en væksthæmmer

Også i Thisted Kommune mærker man ulemperne ved det utidssvarende vejnet.

Læs også Danmarks største fiskeriauktion skal nu være endnu større

- A26 og Rute 34 mod Herning opleves i dag som en decideret væksthæmmer, siger Thisted Kommunes borgmester Ulla Vestergaard (S), som med udvidelsen af havnen i Hanstholm aner en flaskehals bygge sig op i fremtiden. 

- Vi er i gang med en markant udvidelse af Hanstholm Havn, og erhvervet er afhængig af, at friskfangede fisk kan komme ud til markeder i hele Europa. Desuden har vi en stor produktion af landbrugsvarer i Thy. Men den lange transporttid for at komme ned til motorvejsnettet er et dagligt problem, også for mange andre virksomheder i hele området, siger hun.

- Det tager for lang tid at få gods frem og tilbage, og det er svært at tiltrække medarbejdere, fordi de skal køre i kø på veje, der ikke er opgraderet i takt med, at biltrafikken er taget til.

Borgmestrene vil overfor ministeren argumentere for statslige midler til at en udvidelse af hele A26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning med etablering af 2+1 strækninger, der vil lette fremkommeligheden betydeligt.

09:13

Det største byggeprojekt i Thy nogensinde er lige nu i gang i Hanstholm. Havnen er i gang med det, man godt kan kalde et ansigtsløft af dimensioner - og dét er altså et både stort og krævende projekt.

Luk video