Målrettet indsats skal lokke studerende til Thisted

Thisted vil på landkortet, når det kommer til at være en attraktiv uddannelsesby. Derfor vil kommunen arbejde for at synliggøre uddannelserne og skabe flere studiejobs.

Thisted Kommune er mandag gået ind i et nyt samarbejde med University College Nordjylland (UCN) i et ihærdigt forsøg på at trække flere studerende til byen.

Samarbejdet skal sikre større promovering af uddannelserne på UCN og skabe flere studiejobs, der skal få de studerende til at blive i byen, når de er færdige med deres uddannelse.

- Som studerende skal det være muligt at finde et godt studiejob inden for en rimelig afstand til uddannelsesinstitutionen. Samtidig er et relevant studiejob med til at skabe stærkere relationer mellem erhvervslivet og de studerende og øge chancerne for, at de studerende bliver i lokalområdet efter deres uddannelse, siger rektor på UCN, Lene Augusta Jørgensen.

Tomme arbejdspladser i kommunen

Hun pointerer, at aftalen er et vigtigt led i arbejdet med at tiltrække og fastholde fremtidens arbejdskraft i Thisted Kommune. Prognoser viser, at der kommer til at mangle arbejdskraft i kommunen, og derfor mener UCN og Thisted Kommune, at der kan blive behov for at udvikle nye mellemlange uddannelser særligt inden for teknologi- og businessuddannelserne.

- Vi vil over de næste tre år i fællesskab udvikle og igangsætte initiativer og projekter inden for forskning, uddannelse og udvikling, der styrker viden- og kompetenceudviklingen i Thisted Kommune. Vi vil blandt andet se på, om vi kan udvikle nye tilbud, som kan gavne unges uddannelsesmuligheder samt styrke efter- og videreuddannelsesaktiviteterne i Thisted Kommune, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K).

Den nye partnerskabsaftale trådte i kraft 1. august 2017 og løber til 1. august 2020. I forlængelse af aftalen vil der blive udviklet konkrete handleplaner med initiativer inden for både velfærdsområdet og erhvervsområdet. 

FAKTA OM DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I THISTED: