Hver 10. barn bliver mobbet i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune er blandt de kommuner, hvor flest børn oplever mobning. Det viser en ny temarapport fra TrygFonden og Børns Vilkår.

Det kan være ekstra hårdt at være barn og bo i Vesthimmerlands Kommune. En helt ny undersøgelse viser nemlig, at 9,8 procent af eleverne i 4-9. klasse på skolerne i kommunen oplever at blive mobbet.

Det er flere end landsgennemsnittet på 8,3 procent, og dermed er kommunen blandt de 21 kommuner, hvor mobning er mest udbredt. Der er dog sket en forbedring siden 2014 til 2015, hvor 15,4 procent af 4.-9. klasses eleverne i Vesthimmerlands Kommune oplevede at blive mobbet.

MOBNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Det er TrygFonden og Børns Vilkår, der står bag undersøgelsen. Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets årlige trivselsmåling har de to organisationer kortlagt omfanget af mobning i landets kommuner.

- Mobning har store konsekvenser for den enkelte. På BørneTelefonen hos Børns Vilkår ser vi en tæt sammenhæng mellem mobning, ensomhed, selvskade og selvmordstanker. På den lange bane kan mobning gå ud over barnets mulighed for at få uddannelse, job og nære sociale relationer i voksenlivet, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Ud fra den nye undersøgelser opfordrer TrygFonden og Børns Vilkår nu kommunalpolitikerne til at sikre, at skolerne tager hånd om mobning.

- Mobning og trivsel bør stå øverst på dagsordenen hos samtlige kommunalpolitikere, der interesserer sig for børne- og skoleområdet. Det er et kommunalt ansvar at forebygge mobning ved at sikre, at skolerne har de rette ressourcer og kompetencer til at skabe trygge fællesskaber, siger direktør i TrygFonden, Gurli Martinussen.

Rapporten kommer med en række anbefalinger til kommunerne og de ansvarlige politikere. Blandt andet, at kommunerne bør bruge de årlige trivselsmålinger til at se, hvordan det står til, og hvor trivslen har brug for et løft.

- Lav en handleplan for hele kommunen, hvor I klæder fagfolk på til at arbejde med trivsel, og til at stoppe mobning. Hver skole skal desuden have en antimobbestrategi, og her er det afgørende, at man sætter ind over for hele klassens trivsel og ikke bare fokuserer på det enkelte barn, siger  direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

På landsplan oplever 8,3 pct. af eleverne i 4.-9. klasse mobning. Hele rapporten og dens anbefalinger kan ses her. På kortet herunder kan du se, hvor mange procent børn fra 4. - 9- klasse, der bliver mobbet i din kommune.