Godkendt: De fleste deltagere i Thy Træf har styr på motorcyklen

Der var noget galt med bare en ud af ti motorcykel, viser kontrol ved træffet i Thy.

Størstedelen af de motorcykler, som Motorstyrelsen og politiet torsdag tjekkede i forbindelse med Thy Træf på Iruplund Camping havde ingen fejl hverken på maskine eller på papir.

Politiet udstedte bøder til en tiendedel af de kontrollerede motorcykler for overtrædelse af udstyrsbekendtgørelsen, for eksempel i tilfælde hvor motorcyklen støjer for meget, som resultat af at den lyddæmpende del i lydpotterne var blevet fjernet.

En del af Motorstyrelsens kontrolarbejde består i at kontrollere, at danske og udenlandske køretøjer er registreret korrekt, og at der betales korrekt registreringsafgift.

Motorkontrollen ved Thy Træf 2019 havde fokus på ombyggede motorcykler og motorcykler, der ikke var betalt afgift af.

Når et køretøj bliver ombygget, vil det i mange tilfælde få betydning for køretøjets registrerings- og afgiftsforhold. Hovedparten af de kontrollerede motorcykler kunne dog køre videre uden bemærkninger til deres afgifts- og registreringsforhold.

Kontrollen resulterede i afgiftssager vedrørende motorcykler, hvor ombygning har medført, at køretøjet ikke længere fremstår som den oprindelige type, model og årgang.

Det betyder, at ejerne af køretøjerne nu bliver opkrævet en ny registreringsafgift.

Det er 41. gang, at der afholdes Thy Træf. Vores sommermagasin kigger nærmere på begivenheden