Svensk kirurg ansat trods flere klagesager: Nu er han fyret efter fejloperation

Der er behov for mere kontrol, vi har vist for stor tillid, mener den lægefaglige direktør fra Thisted, Claus Brøckner Nielsen.

En svensk kirurg, der tidligere har fået kritik for flere fejloperationer i Sverige, blev i oktober sidste år ansat som vikar på Regionshospitalet i Thisted via et vikarbureau, der rekrutterer læger til flere af landets regioner.

Men allerede to måneder senere blev kirurgen fritstillet igen, fordi ledelsen vurderede, at han var til fare for patientsikkerheden. 

Svensk kirurg skar Maries galdevej over

Kirurgen nåede under sin tid i Thisted at operere flere patienter. Og særligt for én har det fået store konsekvenser. 

21-årige Marie Haaning fra Mors skulle have fjernet sin galdeblære i december, men den svenske kirurg havde ifølge en indberetning store problemer med sin teknik under operationen og endte med at skade Marie Haanings dybe galdeveje og lever. 

- Det har været et forfærdeligt forløb, som jeg virkelig ikke håber, nogen andre skal igennem, siger Marie Haaning.

Ledelsen i Thisted siger, at de ikke var fuldt orienteret om kirurgens klagesager fra Sverige. Dem vender vi tilbage til. 

Sygeplejersker advarede om kirurgens kompetencer

Marie Haaning var nemlig ikke den eneste, der oplevede problemer med den svenske kirurg.

TV 2 Nyhederne har fået aktindsigt i en række indberetninger, som sygeplejersker fra den kirurgiske afdeling i Thisted har sendt til ledelsen, efter at have opereret med den svenske kirurg i den periode, han var ansat. 

Af indberetningerne fremgår det, at sygeplejerskerne oplevede den svenske kirurgs teknik som usikker og spørgende, at patienterne oplevede flere smerter under indgrebene, at han ikke lyttede til sygeplejerskernes råd, og at han ikke havde kendskab til arbejdsgangene i det danske sundhedsvæsen.

Selvom ledelsen altså var advaret om kirurgens manglende kompetencer fik han lov til at operere patienter i den efterfølgende uge. Derfor var det også ham, der operererede Marie Haaning den 2. december. 

Thisted beklager forløb

Ledelsen i Thisted beklager Marie Haanings forløb, men den lægefaglige direktør mener ikke, at de kunne have reageret hurtigere.

- Det er faktisk en meget alvorlig indgriben, og derfor skal vi have solid grund under fødderne, før vi tager så drastisk et skridt og fritstiller en mand.

Men er det rimeligt, at flere patienter skal lide skade, fordi I lige skal undersøge sagen?

- Nej, det er det ikke, men det bliver vi jo nødt til, at have sikker grund, vi skal også tænke på, at de ansatte har en retssikkerhed.

Men er den vigtigere end patientsikkerheden i det her tilfælde?

- Nej, men det er det, der en gang imellem sker, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør på Regionshospitalet i Thisted.  

Han var ikke så ringe, at det var åbenbart

Selvom ledelsen i Thisted kort efter ansættelsen vurderede, at kirurgen var til fare for patientsikkerheden, mener de, at de har gjort, hvad de kunne for at sikre sig, at kirurgens kompetencer var i orden, inden han fik lov at operere patienter.

En ledende overlæge på den kirurgiske afdeling vurderede, at den svenske kirurg var i stand til at operere på egen hånd efter tre uger.

- Der er nogen, hvor det kun tager en dag, hvor man står på en operationsgang, så kan man se: vedkommende kan ikke operere - det har åbenbart ikke været tilfældet her. Det er jo nok fordi, at hans færdigheder ikke er så ringe, at det var åbenbart, da han var i introduktionsperioden. Og han har faktisk lavet tre lignende operationer uden komplikationer før det her sker, så han har altså ikke været så ringe, at vi kunne se det med det samme, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør i Thisted.

Da ledelsen i Thisted opsagde kirurgen, indberettede de ham samtidig til Styrelsen for Patientsikkerhed. Den har nu suspenderet den svenske kirurgs autorisation, fordi de mener, at der er begrundet mistanke om, han kan udgøre en fare for patientsikkerheden. Sagen er dog endnu ikke afgjort. 

Men det er ikke første gang, den svenske kirurg bliver indberettet til myndighederne.  

Fejlopererede otte ud af ni patienter i Sverige

TV 2 har undersøgt den svenske kirurgs baggrund, og aktindsigter fra det svenske tilsyn, IVO, afslører, at den svenske kirurg også tidligere er blevet indberettet til myndighederne efter fejloperationer. 

I 2014 fejlopererede han otte ud af ni brokpatienter på et sygehus i Uddevalla nord for Göteborg. Flere af patienterne måtte opereres igen, fordi kirurgen havde opereret med en særlig teknik, han ikke beherskede. 

Den kirurgiske ledelse indberettede ham til IVO i juni 2014, fordi de mente, at der var rimelig grund til at frygte, at den svenske kirurg var til fare for patientsikkerheden.

Men det var det svenske tilsyn ikke enige i. I afgørelsen skrev de: 

- IVO bedømmer, at (kirurgen, red.) gennemførte brokoperationerne med en teknik, som han åbenbart ikke beherskede, og retter derfor kritik mod (kirurgen, red.) (...) Men IVO bedømmer ikke, at der foreligger nogen grov uskikkelighed. 

IVO gav altså den svenske kirurg kritik for brokoperationerne, men de lod ham beholde hans autorisation.

Ansat i vikarbureau

Sagen fra Sverige fik derfor ingen betydning for den svenske kirurgs virke som læge. Og senere blev han ansat i vikarbureauet Konzenta.

De rekrutterer speciallæger til flere af landets regioner, og forklarer til TV 2, at de altid kvalitetssikrer deres læger ved blandt andet at undersøge eventuelle klagesager.

- Dem trækker vi på samtlige læger. Og hvis der er nogle, så præsenterer vi sygehusene for dem, når vi præsenterer kandidaten, siger Kasper Madsen, der er partner hos Konzenta. 

Så i tilfælde af, at der ligger klagesager hos IVO, så videregiver i de informationer til regionen?

- Ja, altid. De skal vide, hvad de får, kan man sige.

Så det kan I godt garantere er sket i det her tilfælde her også?

- Jeg skal lige dobbelttjekke, men det er normal procedure i vores virksomhed, at vi gør det, siger Kasper Madsen.

Da TV 2 vender tilbage til Konzenta vil de ikke uddybe yderligere, men de bekræfter, at de har videregivet de svenske sager til Thisteds ledelse i forbindelse med ansættelsen af den svenske kirurg.

Thisted kendte ikke til svenske sager

Ledelsen i Thisted erkender at have været informeret om en verserende klagesag fra Sverige.

- Vi har været inde på en angivet klagesag, der kørte i Sverige. Vi har talt med ham om den, hvad den gik ud på, og vi har vurderet, at han godt kunne få tilbudt en ansættelse, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør i Thisted.

Men da TV 2 fortæller ledelsen i Thisted om de pågældende sager fra sygehuset i Uddevalla siger de, at de aldrig har hørt om dem. 

- Den her sag viser, at der har vi haft for stor tillid, og så må vi have mere kontrol, siger den lægefaglige direktør fra Thisted, Claus Brøckner Nielsen. 

Region Nordjylland har nu udsendt et tillæg til den rammeaftale, de har indgået med vikarbureauerne, hvori de skærper kravene til baggrundstjek af de læger, der ansættes igennem vikarbureauer. 

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der nu skal vurdere om kirurgen får lov at beholde sin autorisation, indtil nu er den suspenderet, og han kan derfor ikke arbejde som læge i Danmark.

TV 2 har været i kontakt med den svenske kirurg, der oplyser, at han er sygemeldt og derfor ikke vil kommentere historien.

 

Lægemangel i Thisted