Skoleelever skal sidde to meter fra hinanden - her er de nye retningslinjer til genåbningen

Alt legetøj skal vaskes mindst to gange om dagen i daginstitutionerne - og ingen må have eget legetøj med.

Som led i den gradvise genåbning af Danmark fra 15. april har Sundhedsstyrelsen nu udsendt retningslinjer for genåbningen af folkeskolen for 0. til 5. klasserne og for daginstitutionsområdet.

Retningslinjerne går blandt andet på, at eleverne skal placeres ved borde, så der er to meter mellem dem, og at frikvartererne indrettes forskudt, således at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.

I forhold til daginstitutionsområdet oplyser Sundhedsstyrelsen, at alt legetøj blandt andet skal vaskes minimum to gange om dagen, og styrelsen anbefaler, at der er et frit gulvareal på seks kvadratmeter per barn i vuggestuer og fire kvadratmeter per barn i børnehaver.

Bor man i husstand med person i særlig risiko, kan man godt komme i skole

Af retningslinjerne for både daginstitutionerne og skoleområdet fremgår det, at hvis man bor i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole alligevel – noget, som flere forældre har udtrykt bekymring for.

Det samme gør sig gældende, hvis man bor i husstand med en person, der har fået konstateret smitte. I den forbindelse anbefaler styrelsen - som det hele tiden har været tilfældet - at smittede personer i så høj grad det er muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden.

Sundhedsstyrelsen oplyser samtidig, at man anbefaler ledelsen på den enkelte skole eller institution, at den i dialog med den enkelte medarbejder eller forælder til et barn i risikogruppen laver "en konkret og individuel vurdering for elever og medarbejdere," der tilhører en særlig risikogruppe.

- I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende medarbejder fortsat varetager sin vanlige funktion, eller om barnet skal komme i dagtilbud, står der blandt andet i vejledningen.

 
 
Foto: tv2.dk

Hvis man er syg, skal man blive hjemme

Herunder kan du se retningslinjerne for henholdsvis daginstitutionsområdet og skoleområdet - fælles for begge områder er, at ansatte og elever må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom.

- Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til covid-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen.

Ifølge styrelsen er man syg, når man har symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse.

Retningslinjer, der gælder for både daginstitutioner og skoler

HYGIEJNE OG AFSTAND

INFORMATION

  NÅR BØRNENE SKAL SPISE

  RENGØRING

  Retningslinjer for daginstitutionsområdet

  REGLER OM AT HOLDE AFSTAND

  RENGØRING

  Retningslinjer for skoleområdet

  HYGIEJNE OG AFSTAND

  UNDERVISNINGEN

  RENGØRING

  Retningslinjer for SFO og fritidsordning 

  SFO OG FRITIDSORDNING

  Kilde: Sundhedsstyrelsen

  Tema

  Coronavirus


  Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.