Skibe i Nordsøen laver flere hundrede kilometer lange skystriber

Sodpartikler fra skibes udstødning fanges i striber, som kan ses fra satellit.

Vi har alle set skystriber, som er lavet af fly - de såkaldte contrails. Nogle gange hænger de længe på himlen, og andre gange kan man se dem i halen på et fly.

Det er meget mere sjældent at se spor fra skibe. Meteorolog Hans Henrik Light fra DMI fandt tirsdag shiptrails på et satellitbillede over Dannmark og Nordsøen.

Sodpartikler gør striberne tydelige

- Sodpartikler fra skibenes udstødning virker som kondensationskerner og giver derfor tynde striber af tættere skyer, forklarer Hans Henrik Light, da TV 2 Vejret fanger ham på telefon.

På ovenstående satellitfoto ser man mange striber både nær Vestkysten og længere ude i Nordsøen. Striberne er ikke lige så tydelige som traditionelle flystriber, som ofte er omgivet af blå himmel.

quoteFor enden af hver stribe gemmer der sig et skib.

Hans Henrik Light, meteorolog, DMI

Shiptrails bevæger sig i skyer, og er derfor ikke lige så tydelige. Alligevel er der ikke noget at tage fejl af på det viste satellitfoto. Linjerne er hvide, smalle, klart definerede og lange.

- For enden af hver stribe gemmer der sig et skib. Sodpartikler og damp er steget til vejrs og har samlet sig i det fugtige lag, hvor der i forvejen er skyer. Røgpartiklerne virker som kondensationskerner, og i skylaget "konserveres" røgfanen. Derfor kan røgfanen leve længe og blive meget lang, fortæller Hans Henrik Light.

Shiptrails ses i højtryk med svag vind

Hans Henrik Ligth beretter, at han kun få gange tidligere har set så tydelige shiptrails. Vejrforholdene skal være særligt gunstige med hensyn til både fugtighed og vind.

Shiptrails er en meget mere langvarig proces end flystriber. Skibene bevæger sig langsomt, og striberne er mere uregelmæssige end flystriber. Det er fordi, levetiden er lang. Røgen fanges i vinden, i det man kalder inversionslaget. Det er her, der i forvejen er skyer, og her vil sporet bevæge sig i vinden. Hvis det blæser for meget, så vil sporet udviskes eller helt forsvinde.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Vejr.