Inger Støjberg fik opbakning - men tre ting står tilbage efter dagens afhøring

Det var hovedreglen, at asylpar skulle adskilles, men selvfølgelig skulle der være undtagelser. Sådan lød forklaringen i Instrukskommissionen i dag.

Den ulovlige adskillelse af asylpar kan sende Venstres næstformand, Inger Støjberg, ud i den første rigsretssag siden 1995. Men i så fald bliver det formentlig ikke dagens vidne i den såkaldte Instrukskommission, der bliver det fældende bevis.

For Line Skytte Mørk Hansen, der er afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, bakkede i store træk op om sin tidligere ministers forklaring.

- Inger Støjberg er i hvert fald ikke blevet svækket i dag, lyder vurderingen fra TV 2's journalist, Olav Christensen, der følger Instrukskommissionens undersøgelse.

Ikke et ord om undtagelser

Instrukskommissionen er i gang med at undersøge, om Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister beordrede sine embedsmænd til at handle ulovligt ved at adskille mindreårige fra deres ældre ægtefæller på asylcentre i 2016.

Dagens vidne bliver betragtet som afgørende, fordi en ansat i Udlændingestyrelsen har noteret, at hun blev ringet op af Line Skytte Mørk Hansen fra ministeriet med beskeden om, at alle asylpar skulle adskilles - uden undtagelse. Og det er heri det ulovlige består, for alle har krav på en individuel vurdering.

Men det blev afvist fra vidneskranken i Instrukskommissionen i Retten på Frederiksberg. Der måtte mangle noget i notatet, der er skrevet flere uger efter telefonsamtalen, mente hun.

- Jeg kunne aldrig drømme om at ringe og bede nogen om at gøre noget ulovligt, fastslog Line Skytte Mørk Hansen.

- Jeg mener simpelthen ikke, de kunne have været i den vildfarelse, at de skulle administrere ulovligt, sagde hun flere gange under dagens afhøring, selvom kommissionens udspørger fremviste talrige skriftlige eksempler, hvor der ikke stod et ord om undtagelser.

TV MIDTVEST D. 27/5Inger Støjberg var en af det seneste folketingsvalgs største stemmeslugere - og klart den største i Vestjyllands Storkreds

Bakkede op om ukendt ministernotat

Og det er godt nyt for Støjberg, mener TV 2's Olav Christensen:

- Det centrale i Inger Støjbergs forklaring er jo, at Udlændingestyrelsen blev bedt om at administrere med det udgangspunkt, at barnebrude skulle skilles fra deres ægtefæller, men at dansk lovgivning og internationale forpligtelser skulle overholdes, siger TV 2's Olav Christensen.

- Og det har Line Skytte Mørk Hansen i dag bekræftet, at hun instruerede Udlændingestyrelsen om i en telefonsamtale 10. februar.

Vidnet bekræftede også, at Inger Støjberg godkendte et ministernotat 9. februar, der understregede, at der skulle ske individuelle vurderinger af alle parrene. Det skete dagen før den meget omtalte pressemeddelelse blev udsendt 10. februar.

Det var der ellers ingen, der havde hørt om, før Støjbergs forklaring i kommissionen for to uger siden.

Afdelingschefen fastholdt, at alle måtte være fuldt indforståede med, at der selvfølgelig skulle gøres undtagelser fra hovedreglen om, at alle parrene skulle adskilles.

Men særligt tre ting springer i øjnene efter dagens afhøring, mener TV 2's Olav Christensen:

1. Styrelsen gjorde ingen undtagelser, og ministeriet pressede utålmodigt

- Tilbage står det faktum, at hele den måde, som Udlændingestyrelsen agerede på, var en administration uden undtagelser. Og at ministeriet gang på gang pressede på for, nærmest utålmodigt, at høre fra Udlændingestyrelsen, hvornår alle par var blevet skilt ad. De to ting strider mod hinanden, siger Olav Christensen.

Men Inger Støjbergs centrale påstand om, at Udlændingestyrelsen var instrueret i, at loven skulle overholdes, er ikke blevet modsagt under dagens afhøring.

2. Hvorfor er der intet på skrift?

- Det, som også står tilbage efter i dag, er et noget mudret billede, hvor vi nu kan konstatere embedsmænd, der modsiger hinanden. Og hvor det virker påfaldende, at man gang på gang ikke skriftligt har instrueret om, at der selvfølgelig skal ageres i respekt for Danmarks love og de internationale konventioner, siger Olav Christensen.

De ting vidste vi dog også inden dagens afhøring, påpeger han. Dermed er Støjbergs situation altså ikke blevet forværret af dagens afhøring.

3. Hvis der skulle administreres efter loven, så skiltede man i hvert fald ikke med det

- Det virker påfaldende, at Udenrigsministeriet ikke på noget tidspunkt agerer som om, at man skal administrere med undtagelser. Det bliver heller ikke nævnt under samrådene eller i alle svarene til Folketinget, siger Olav Christensen.

- Standardsvaret fra Line Skytte Mørk Hansen er, at selvfølgelig skulle man det. Det måtte alle vide. Blandt andet efter de interne diskussioner i ministeriet.

Instrukskommissionens medlemmer undrede sig over, at der ikke står noget om undtagelser og individuelle vurderinger nogen steder. Ministeriet modsagde heller aldrig notaterne fra Udlændingestyrelsen, hvor det fremgår, at parrene blev skilt hurtigt, og hvor der kun står noget om, hvor gamle de er, og hvorvidt de har børn.

- Det tyder jo ikke på, at der er sket den individuelle vurdering, som der skal være efter loven, siger Olav Christensen.

- Det er ikke kønt. Der er ikke blevet givet klare fyldestgørende svar til Folketinget. Det kan godt være, at de ikke er decideret forkerte, men kønt er det ikke.

Afhøringerne fortsætter 19. juni, hvor blandt andre daværende justitsminister Søren Pind (V) skal afgive forklaring.


Læs flere artikler fra Skive eller i kategorien Politik.