Hvem skal egentlig fjerne de affyrede raketter fra vejen? Har du styr på reglerne?

Nytårsaften er overstået, men hvad gør du med fyrværkeri, du ikke fik fyret af? Og hvem fjerner det, der ligger og flyder?

1. januar er sidste chance for at fyre fyrværkeri af i denne omgang. Her kan du læse, hvad du skal gøre, hvis du ikke har fået fut i det hele, og hvad du skal gøre med det, som du har haft fornøjelsen af.

Ryd op efter dig selv

Du bør som udgangspunkt rydde op efter dig selv, hvis du har fyret fyrværkeri af. Det gælder i princippet ALT det fyrværkeri, du selv har affyret - også raketterne. Men du er nok kommet langt, hvis du bare fjerner det foran huset.

Det afbrændte fyrværkeri fjernes med en skovl, puttes i en spand og afleveres med dagrenovationen, skriver fyrværkeri.dk som Sundhedsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen står bag.

Men pas på, hvis der er fusere imellem. Hvis man finder noget, som man ikke kender til eller er utryg ved, må man kontakte politiet.

Det er dog vigtigt, at det bliver samlet op. For selvom man som bekendt ikke må gå tilbage til en fuser, så betyder det ikke, at man skal lade dem ligge på offentlig gade og vej, understreger Den landsdækkende fyrværkerikampagne 2017.

Og så er det en opgave for voksne at samle og rydde fyrværkeri op, kan man læse på hjemmesiden fyrværkeri.dk.

Hvis du ikke fik fyret krudtet af

Den 1. januar er sidste dag, hvor det er tilladt at fyre fyrværkeri af. Så har du noget liggende, som ikke blev futtet af nytårsaften, så skal det fyres af i dag.

Alternativt kan du gemme det til næste år, hvor du igen må fyre op under krudtet fra den 27. december og seks dage frem.

Du må dog maksimalt opbevare fem kilo netto eksplosivstof, benævnt NEM. NEM-vægten står på alt nyt fyrværkeri og svarer som hovedregel til cirka en fjerdedel af totalvægten. Husk at opbevare fyrværkeriet mørkt og tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder, som for eksempel varmeapparater. Du skal opbevare alt fyrværkeri utilgængeligt for børn, og du må endelig ikke fjerne beskyttelseshætten fra for eksempel rakettens lunte.

Hvis du ikke vil have krudt liggende i dit hjem, kan du kontakte din kommune for at få deres anvisninger for bortskaffelsen. Det er nemlig ikke alle genbrugspladser, der kan modtage fyrværkeri.

Hvis der er sket noget

Hvis du eller dine nærmeste er kommet til skade, skal du melde det til forsikringen. Her er det vigtigt, at være opmærksom på, at du mister retten til erstatning fra din private ulykkesforsikring, hvis forsikringsselskabet beviser, at du har udvist grov uagtsomhed ved affyring af nytårskrudt.

Det betyder også, at egen ulykkesforsikring ikke dækker livsvarige mén efter en selvforskyldt fyrværkeriulykke, hvis ulykken skyldes, at man har været beruset.

Det er også værd at være opmærksom på, at mange slet ikke har en ulykkesforsikring. Ifølge Sikkerheds- og Sundhedsstyrelsens kampagne typisk fordi folk fejlagtigt tror, at familieforsikringen, der er en indbo- og ansvarsforsikring, også dækker, hvis personer i husstanden kommer til skade. Det gør den ikke.