Det synes jyder om københavnerne: I er arrogante og distancerede

Danskernes dom over københavnerne er hård, viser ny undersøgelse. Jyder og fynboer er trætte af at stå i skyggen af hovedstaden, mener eksperter

De er arrogante. De er fremme i skoene. Og de er distancerede. 

Der er ikke meget ros at hente fra resten af landet, når jyderne, fynboerne - og endda sjællænderne skal beskrive en typisk københavner. Det viser en ny undersøgelse, som TV 2 har fået lavet af Megafon. Over 1100 danskere fra hele landet har besvaret undersøgelsen for at komme nærmere et svar på et helt centralt spørgsmål: Er der egentlig så store forskelle på Øst- og Vestdanmark? 

Og det er der tilsyneladende, hvis man spørger danskerne selv.
For mens jyderne i høj grad mener, at københavnere er distancerede og arrogante, mener københavnerne omvendt, at jyderne er jordnære, hyggelige og venlige. Skal københavnerne derimod beskrive sig selv, er de internationale, velorienterede og klimabevidste. 

Trætte af storebror København

Det overrasker ikke livsstilsekspert Niels Folmann, som er kendt fra DR-programmet 'Kender du typen'. Han kalder de forskellige karaktertræk for forestillinger eller fordomme frem for egentlige sandheder. 

- Vi har altid haft de her fordomme om hinanden. Hovedstaden bliver ofte set som en storebror, der er magnet for investeringer og udvikling og et symbol på magt, og jeg tror, at resten af landets regioner er trætte af at være de småsøskende, der altid skal stå i skyggen, siger Niels Folmann. 

Han mener, at de negative karaktertræk er med til at understrege, at jyderne og fynboerne ikke vil betegnes som andenrangsdanskere. 

 
 
Foto: TV2

- Så når de karakteriserer københavnerne som arrogante og distancerede, er det en måde at latterliggøre storebrorbilledet på og samtidig beskytte sig selv, siger han. 

Omvendt mener han ikke, at det nødvendigvis er positivt, når københavnerne kalder jyderne for hyggelige. 

- Det er nok en pæn, østdansk måde at sige, at de synes, jyderne er kedelige, og at der sker alt for lidt ude på landet. Så københavnerne er bestemt lige så fordomsfulde som resten af landet.

Jyder synes dårligere end københavnere end omvendt

Synes man som københavner, at karaktertræk som 'arrogant' og 'distanceret' alligevel lyder en smule mere negativt end 'hyggelig' og 'venlig', kan der godt være noget om snakken.

TV 2's undersøgelse viser, at de adspurgte jyder generelt synes dårligere om københavnerne end omvendt. Mens langt under halvdelen af nordjyderne synes godt om de lidt for fremadstormende københavnere, synes 13 procent af midtjyderne direkte dårligt om hovedstadens befolkning. 

Omvendt synes 73 procent af de adspurgte københavnere godt om jyderne, mens blot én procent synes direkte dårligt om dem. 

Som Niels Folmann mener samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen ligeledes, at Københavns rolle som Danmarks altoverskyggende centrum er skyld i de dårlige anmeldelser fra resten af landet. Fordi størstedelen af landets magt og industri er centreret her, har danskerne ofte blikket rettet mod hovedstaden, mens københavnerne sjældent kigger ud på resten af landet, siger han.  

- Står man uden for det centrum, kan man i højere grad mærke, at der er en afstand. I København er mentaliteten lidt, at du har alt, hvad du skal bruge, indenfor din rækkevidde, og at dem, der bor udenfor hovedstaden, jo bare kan komme, hvis de mangler noget. De ser ikke afstanden på samme måde. Lige indtil du så spørger dem, om de ikke vil med en tur til Holstebro, for så virker afstanden pludselig meget stor, siger Johannes Andersen og fortsætter: 

 
 
Foto: TV2

- Og det er til trods for, at meget af industrien er flyttet længere ud i landet. Problemet er, at du ofte kan finde noget tilsvarende i København, hvilket resten af landet så skal konkurrere imod. Aarhus er kåret som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, og alligevel bliver den konstant sammenlignet med København. Og se på Boxen i Herning, som blandt andet har haft succes med at afholde store sportsarrangementer. Og nu er København i gang med at bygge en tilsvarende arena til præcis samme formål. 

Karaktertræk går igen i udlandet

At konkurrenceforholdet mellem de forskellige regioner spiller ind, når vi bedømmer og karakteriserer hinanden, er Anna Vedel, forsker på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, enig i. Ud over vores tendens til at bruge stereotyper, som både kan være positive og negative, er der også forklaringer at hente i personlighedspsykologien.

Her viser forskning fra Storbritannien og USA, at folk fra storbyer ofte scorer højt på personlighedstræk, der i høj grad ligner de træk, som danskerne beskriver københavnerne med. Mens folk på landet ofte har høje scorer på personlighedstræk, der ligner de træk, jyderne og fynboerne bliver karakteriseret med. 

 
 
Foto: TV2

- Folk i storbyer scorer ofte højt på personlighedstræk, der dækker over åbenhed, nysgerrighed, og udadvendthed, mens de scorer lavere på træk som beskedenhed, tillid og eftergivenhed, siger hun og uddyber: 

- Det kunne godt passe med jydernes beskrivelser af københavnerne som værende ’fremme i skoene' og lidt arrogante. Omvendt scorer folk i landområder ofte højt på personlighedstræk, der dækker over sådan noget som venlighed, tillidsfuldhed og oprigtighed, hvilket godt kunne ligne københavnernes beskrivelse af de 'hyggelige' jyder. På dén måde kan der overordnet set meget vel være en reel forskel på jyder og københavnere – ikke blot i de stereotypiske opfattelser, vi har af hinanden,

Hun fastslår dog, at der i forskningen er tale om en gennemsnitscorer for hele grupper af mennesker, og derfor kan man sagtens være en jordnær københavner eller en arrogant jyde. 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.