Dansk sommervejr bliver mere ekstremt

Fremtidens sommervejr i Danmark vil byde på flere skybrud, hedebølger og tørke og dermed større risiko for oversvømmelser og naturbrande.

Fremtidens sommervejr kan blive mere ekstremt, hvilket kan give flere skybrud og oversvømmelser. Her er det en viadukt ved Hellerup station, der på kort tid blev oversvømmet ved et et skybrud.
Fremtidens sommervejr kan blive mere ekstremt, hvilket kan give flere skybrud og oversvømmelser. Her er det en viadukt ved Hellerup station, der på kort tid blev oversvømmet ved et et skybrud.
Foto: Niels Ahlmann Olesen / Scanpix Danmark

Det danske klima er blevet varmere, vådere og mere ekstremt, hvilket også får betydning for fremtidens sommervejr.

Danmark har oplevet en stigning i antallet af skybrud siden 2011, og dette tal forventes at stige yderligere i fremtiden.

Samtidig kan der også komme lange perioder med varmt vejr og tørke, hvilket kan øge risikoen for naturbrande.

Et varmere klima giver flere skybrud

DMI har registreret antallet af skybrud over Danmark siden 2011. Specielt de seneste år har der været en del skybrudsdøgn, og i 2024 har vi allerede nået halvdelen af gennemsnittet for en hel sommers dage med skybrud.

Skybrudsdage siden 2011.
Skybrudsdage siden 2011.
Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Det er få historiske data vi har til rådighed, hvis der skal konkluderes noget konkret om udviklingen af skybrud over Danmark.

Men kigger man på fremskrivningen af vores sommervejr, er der ingen tvivl om, at der forventes flere skybrud i fremtiden.

Det forventes, at Danmark i slutningen af dette århundrede kan opleve op til 70 % flere skybrudsdøgn, afhængig af hvor meget udledningen af drivhusgasser stiger.


Dette vil medføre endnu flere episoder i løbet af sommeren, hvor vores kloaksystemer kan blive overbelastede, og det kan ende med oversvømmelser.


Ekstremt vejr kan give tørke

Det danske sommervejr forventes at blive mere ekstremt, og det er ikke kun skybrud, vi skal være opmærksomme på. Det forventes, at sommervejret bliver med længere perioder uden regn og med længere varme- eller hedebølger, det vil forhøje risikoen for tørke.

I figuren ses antallet af dage med hedebølge og varmebølge siden 2011, hvor det er tydeligt, at vi de seneste år har haft markant flere hedebølgedøgn.

Klimadata viser, at vi kan forvente flere hedebølgedage i fremtiden.

I Danmark forventes det, at vi vil opleve op til fire gange så mange hedebølgedage.

Skærmbillede 2024-07-11 062903

En ny rapport fra SWECO viser, at alene i København kan antallet af hedebølgedage stige med 160 procent, hvilket i slutningen af dette århundrede kan give op til 38 hedebølgedage om året.

På landsplan forventes antallet af hedebølgedage at stige fra to til ni dage om året, og antallet af varmebølgedage stiger fra ni til 30 om året.

Med denne stigning i varme- og hedebølgedage forventes der også mere tørke i fremtiden, hvilket altså vil øge risikoen for naturbrande, som allerede er stigende.

Ifølge Beredskabsstyrelsens analyser har antallet af naturbrande i Danmark været stigende siden 2016.