Beboer blev spærret inde i kælder: Nu beklager lederen af bosted

En anbragt kan låses inde i sin bolig om natten i op til otte timer i perioden fra klokken 21.00 og 8.00, lyder det fra kommunen.

I marts foretog Socialtilsynet en kontrol på bostedet Anker i Lemvig, der huser beboere fra 18 til 60 år, som alle har psykiske og sociale problemer. 

På besøget opdagede tilsynet, at en beboer var låst inde i et kælderrum med tremmer for vinduet. Beboeren havde ifølge Socialtilsynet siddet indespærret i rummet, der ikke er egnet til beboelse, i over en måned. Personalet havde via en afgørelse fra kommunen frataget beboeren telefon og internet.

Grundet den omfattende frihedsberøvelse står bostedet nu til at lukke den 1. juli i år.

Oprindeligt ville bostedets leder, Kurt Anker Jensen, først udtale sig, når det var afgjort, om botilbuddet skulle lukke, men nu udtaler han sig til TV 2.

- Jeg kan godt forstå, at folk er uhyggeligt rystede. Jeg kan kun sige, at hvis den udlægning, der har været indtil nu i pressen, er korrekt, så skal bostedet lukkes nu. Sådan må man ikke være som leder, siger han om sit eget lederskab.

Kurt Anker Jensen afviser dog Socialtilsynets kritik, men han erkender, at de skriftlige notater, som botilbuddet har om det daglige arbejde, ikke har været fyldestgørende.

Han står dog fast på, at Socialtilsynet ikke har været grundig nok i dets undersøgelse på stedet. 

- Den har ikke været god nok. Jeg kan kun sige, hvis tilsynet var interesseret i at komme nu og åbne vores dagbogsnotater, så vil det finde ud af, at verden ser helt anderledes ud. Alle kopier er med.

- Sidste gang blev der talt med alle beboere og personalet, og efterfølgende var der en frokost, hvor alle parter var samlet. Det har meget med tilgang at gøre. Jeg synes, at Socialtilsynet skulle have undret sig, fortæller Kurt Anker Jensen. Han peger på, at flere fra personalet og et antal øvrige beboere ikke blev hørt under besøget tilbage i marts.

Lederen har særlig dårlig samvittighed over for botilbuddets beboere, der nu står til at skulle flytte. 

- De (beboerne red.), har ikke fortjent det her og slet ikke, at de nu skal flyttes til et andet sted.

Kurt Anker Jensen fortæller, at flere af botilbuddets borgere er blevet dårligt behandlet fra barns ben og har rykket fra institution til institution flere gange.

Kurt Anker Jensen afviser dog Socialtilsynets kritik, men han erkender, at de skriftlige notater, som botilbuddet har om det daglige arbejde, ikke har været fyldestgørende.

Han står dog fast på, at Socialtilsynet ikke har været grundig nok i dets undersøgelse på stedet. 

- Den har ikke været god nok. Jeg kan kun sige, hvis tilsynet var interesseret i at komme nu og åbne vores dagbogsnotater, så vil det finde ud af, at verden ser helt anderledes ud. Alle kopier er med.

- Sidste gang blev der talt med alle beboere og personalet, og efterfølgende var der en frokost, hvor alle parter var samlet. Det har meget med tilgang at gøre. Jeg synes, at Socialtilsynet skulle have undret sig, fortæller Kurt Anker Jensen. Han peger på, at flere fra personalet og et antal øvrige beboere ikke blev hørt under besøget tilbage i marts.

Lederen har særlig dårlig samvittighed over for botilbuddets beboere, der nu står til at skulle flytte. 

- De (beboerne red.), har ikke fortjent det her og slet ikke, at de nu skal flyttes til et andet sted.

Kurt Anker Jensen fortæller, at flere af botilbuddets borgere er blevet dårligt behandlet fra barns ben og har rykket fra institution til institution flere gange. 

Tremmer for vinduerne

Lederen af bostedet fortæller, at der var tremmer for vinduerne, fordi der var blevet givet tilladelse til at 'afskærme' beboeren ifølge en myndighedsbeslutning.

Kurt Anker Jensen beklager forløbet med borgeren, men forklarer samtidig, at bemyndigelsen til at frihedsberøve beboeren ligger hos beboerens bopælskommune. 

- Alt omkring den beboer kan jeg beklage. Der er truffet en myndighedsbeslutning fra kommunen, siger han og henviser til en mailkorrespondance med kommunen, hvor bostedet blev oplyst om, at personalet skulle inddrage beboerens telefon, medmindre han skulle ringe til sin sagsbehandler.

Halsnæs Kommune er forelagt denne påstand og svarer i en mail til TV 2:

- Man har ret til i begrænset omfang at hindre en beboers brug af mobiltelefon og netværk samt undersøge vedkommendes ejendele. Der kan uden retskendelse træffes afgørelse om, at en anbragt i en boform, jf. § 108, kan låses inde i sin bolig om natten i op til 8 timer i perioden mellem kl. 21.00 og 8.00, hvis der er nærliggende risiko for, at den anbragte ellers vil undvige fra boformen. Det er det, som Halsnæs Kommune har givet tilladelse til, og jeg kan afvise, at Halsnæs Kommune har givet tilladelse til andet end det.

Lederen afviser, at borgeren sad indespærret bag lås og slå hele tiden.

- Døren ned til kælderen har været låst nogle timer om natten. Men det er ikke korrekt, at borgeren bare har været låst inde og ikke haft kontakt til personalet. Det fremgår af dagbogsnotater, at selvom borgeren måske har været låst inde mellem 12 og to om natten og låst op igen mellem seks og otte, så har der været 'kig' til borgeren. 

Lederen understreger, at det, til trods for at beboeren ikke havde sin mobil, var muligt for vedkommende at kontakte personalet. 

- Borgeren har haft en knap, som vedkommende har kunnet tilkalde personalet på. Borgeren valgte at tage den af døren, fordi han ville have den ved siden af sengen, men det er også ok. 

Kommunen: Borgeren blev flyttet til et andet botilbud med det samme

Direktør i Halsnæs Kommune Lisbeth Rindom skriver til TV 2, at den indespærrede beboer blev flyttet, så snart kommunen blev orienteret om sagen. 

- Tilsynets konklusioner er ikke rar læsning, og det er naturligvis bekymrende, at man på botilbuddet har gjort brug af metoder, der ligger langt ud over, hvad lovgivningen tillader. Derfor reagerede vi også, straks vi blev bekendte med sagen. Så snart vi blev bekendt med sagen for cirka halvanden måned siden, blev borgeren flyttet til et andet botilbud.

Det fremgår af det skriftlige svar fra kommunen, at Halsnæs Kommune har betalt cirka 1,9 millioner kroner for botilbuddet om året.

- Halsnæs Kommune undersøger altid, om der er tale om et godkendt tilbud. Det har vi også gjort i det her tilfælde. Vi har besigtiget tilbuddet, men derudover er det Socialtilsynet, der har det løbende tilsyn med botilbuddene. I det konkrete tilfælde har det vist sig, at botilbuddet – uden at kommunen har været vidende herom – har flyttet borgeren fra en godkendt matrikel til en matrikel, der ikke er godkendt.

Halsnæs Kommune har ikke ønsket at stille op til et tv-interview.

Leder af bosted skal have hjælp

Lederen af bostedet fortæller til TV 2, at der er nu er lavet tiltag om, at han nu skal have videreuddannelse og mulighed for hjælp med sine daglige opgaver, fordi han ikke kan overskue opgaverne som leder. 

- Vi kan altid blive bedre. Mit håb er, at Socialtilsynet kommer og banker på midt om natten og siger, skal vi ikke tage en kop kaffe. Vi skal bare se, hvordan I har det -  i stedet for at gå så meget op i papirer.

Ledelsen på botilbuddet har anket afgørelsen, som lyder på, at stedet skal lukke senest d. 1. juli.

TV 2 har fået aktindsigt i sagsakterne, og den viser, at Socialtilsynet har fundet frem til flere mangler på Botilbuddet Anker. Her er punkterne fra aktindsigten:

  • Ikke respekterer beboernes værdighed og integritet
  • Ikke understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
  • Ikke forebygger magtanvendelser og overgreb over for beboerne
  • Ikke tilbyder en indsats til beboerne, der er etisk og faglig forsvarlig
  • Ikke sikrer beboernes selv- og medbestemmelsesret
  • Ikke opstiller individuelle mål og forløb for beboerne med henblik for personlig udvikling
  • Ikke arbejder med at understøtte beboernes uddannelse og beskæftigelse i samfundet- Ikke arbejder med at sikre beboernes trivsel ved hjælp af faglige tilgange og metoder
  • Ikke har nødvendig fokus på faglig kvalitet, både fra ledelse, bestyrelse og personale 
  • Har et budget, hvor huslejen overstiger markedslejen
Efter Socialtilsynets beslutning om, at bostedet skal lukkes, står lederen frem og fortæller sin historie.