13 dræbt i trafikken på 12 dage - politi dropper målsætning for 2020

Til og med august er 117 personer dræbt i trafikken i år, og dermed er målsætningen om maksimalt 120 trafikdræbte i 2020 urealistisk, lyder det.

Det har været ekstraordinært farligt at færdes på de danske veje i oktober.

En sammentælling blandt danske medier viser, at mindst 13 personer er dræbt i trafikken alene de første 12 dage af denne måned.

- Det er absolut ikke normalt, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til TV 2.

Politiet ser ikke nogen specifik årsag til de mange trafikulykker, men Christian Berthelsen påpeger, at årstidens vejrlig og en nedsat sigtbarhed på vejene kan spille ind.

Urealistisk mål

Ifølge tal fra Vejdirektoratet er 117 personer dræbt i trafikken til og med august i år, da tallene for september og oktober endnu ikke er officielt opgjort.

Færdselssikkerhedskommissionen har i en national handlingsplan for 2013-2020 fastlagt et konkret mål om, at højst 120 personer må miste livet i trafikken i 2020.

De mange trafikdræbte i oktober - og det samlede tal for 2019 - gør, at den politiske målsætning for næste år allerede nu er højst urealistisk.

Sådan lyder det nu samstemmende fra politiet og Rådet for Sikker Trafik.

- Det er ikke et realistisk mål. Ét år er ikke nok til at komme så langt ned i antallet af trafikdræbte, siger Christian Berthelsen.

Synspunktet bakkes op af Jesper Søndergaard Hemmingsen, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

- Vi må erkende, at det højest sandsynligt ikke vil ske. Vi tror ikke på, at vi kan nå målsætningen i 2020. Men vi giver ikke op, for vi arbejder selvfølgelig på at få fjernet alle trafikdræbte, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen til TV 2.

Antallet af trafikdræbte i Danmark fra 2012-2018

Farligt efterår

Rådet for Sikker Trafik kalder udviklingen for "super bekymrende", for hver ulykke er én for meget.

Men samtidig påpeger specialkonsulenten, at Danmark stadig et af de mest trafiksikre lande i verden.

- Langt ind i 2019 har vi haft et ok år for trafiksikkerheden, men lige pludselige kan vi se, at tallene går lidt amok, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen.

Han mener, at det primært er tilfældigheder, der har været afgørende for, at mange bliver dræbt i trafikken netop nu.

Årstiden kan dog spille ind.

- Der er typisk en lille overrepræsentation af trafikdræbte i efteråret. Der er ofte glatte veje, og cyklisterne glemmer lygterne, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen.

Højkonjunktur kan spille ind

Christian Berthelsen kan ikke mindes, at der har været så mange dødsfald over en kort en periode på to uger, som der er registreret denne måned.

For høj hastighed, uopmærksomhed i trafikken, brug af sele og indtagelse af spiritus er de typiske adfærdsmønstre, der dræber i trafikken.

Men disse faktorer er ikke de direkte årsager til den seneste tids mange ulykker, siger politiassistenten ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik kan den nuværende højkonjunktur være én af de bagvedliggende mekanismer, der kan forklare antallet af dræbte i trafikken.

- Vi har mange penge, og derfor kører vi rigtig meget. Vi køber flere biler, motorcykler, knallerter og racercykler og skal ud at bevæge os i verden, siger Jesper Søndergaard Hemmingsen.

Han mener, at målsætningen om færre trafikdræbte kan ske via bedre oplysning, mere sikre biler og veje, samt politifolk, der holder øje med færdselsloven.