Vil stoppe surfing på Vandet Sø

Naturfredningsforeningen rejser fredningssag for sø i Thy.

Danmarks Naturfredningsforening rejser en supplerende fredningssag for Vandet Sø i Thy for at forhindre, at søen bliver brugt til windsurfing.

Foreningens vicepræsident Poul Hald Mortensen siger til nordjyske.dk, at surferne sagtens kan finde andre steder til at dyrke deres sport. Han mener blandt andet, at surferne forstyrrer fuglene i søens største rørskov.

- Vi mener, at der bør lægges vægt på, at søen er en del af Nationalpark Thy, og at det er en af landets reneste søer, siger han.

Surferne ikke nævnt i den første fredning

Vandet Sø blev allerede fredet i 1977. Dengang blev sejlads med motorbåde, der sejler hurtigere end fem knob, forbudt. Men windsurferne blev ikke nævnt i fredningen, og Danmarks Naturfredningsforening har derfor opfordret Thisted Kommune til at forbyde windsurfing på søen.

Et flertal i Thisted Byråd har dog ikke tænkt sig at følge opfordringen, og derfor bliver næste skridt for DN at videre til Fredningsnævnet og eventuelt også Miljøklagenævnet.