Undersøgelse: Vindmøller har ikke generet trækfugle

Hverken trækfugle eller flagermus er blevet påvirket negativt af testcenter for vindmøller i Østerild.

Trækfugle og flagermus, der flyver over Østerild, undviger bevidst vindmøllernes vinger.
    
Det slår en ny undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) fast. Dermed generer testmøllerne i Østerild Klitplantage i Thy ikke trækfuglenes færdsel i området.
    
Resultatet er godt nyt inden den kommende udvidelse af centret, betoner miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse:
    
- Hensynet til fugle og flagermus kan godt forenes med et stort teknisk anlæg som det nationale testcenter for fremtidens vindmøller.
    
- Den nye undersøgelse sætter en tyk streg under, at vindmøllerne i Østerild Klitplantage ikke generer hverken fugle, flagermus eller naturen i området negativt og bekræfter tidligere års undersøgelser.
    
Undersøgelserne viser også, at vindmøllerne ikke har påvirket de flagermus, der typisk lever i området. Der er ikke fundet døde flagermus ved de systematiske eftersøgninger under møllerne.
    
Regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF i marts en aftale om at udvide de nationale testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre med i alt fire nye testpladser.
    
De Radikale har siden tilsluttet sig aftalen.