Udsigt til løsning for surfere ved Vandet Sø.

En løsningsmodel til surfer-forhold ved Vandet Sø møder bred opbakning.

Det er adgangen til Vandet Sø, der er sagens kerne i en lang strid. Mandag mødtes flere parter i sagen: lodsejere, bredejere, surfere, medarbejdere fra kommunens forvaltning og politikere fra udvalget for klima, miljø og teknik.

Det var søområdets lodsejere og bredejere, der kom med et forslag, som mødte bred opbakning. Forslaget går ud på, at der laves en sti fra en ny p-plads øst for Vandetvej til søens østende. Der skal også laves toiletter ved p-pladsen, hvor al parkering skal ske. Hastighedsbegrænsning i parkeringsområdet er også en del af konsensusløsningen, skriver nordjyske.dk.

Formand for kommunens udvalg for klima, teknik og miljø, håber, at der kan findes penge til det på næste års budget.

- Det bliver ikke en million, som der er afsat i budgetoplægget, men et mindre beløb, men der er brug for løsningen, så jeg håber, vi finder den nu, siger Kaj Kirk (DF) til avisen.


Læs flere artikler fra Thisted eller i kategorien Kultur.